• Rodné meno

  Martináková
 • Pseudonym

  Štefánia Kuzmová
 • Životopis autora

  Obč. m. Štefania Kuzmová, rod. Martináková. R. 1963 – 67 študovala na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Žiline, 1968 –

  Obč. m. Štefania Kuzmová, rod. Martináková. R. 1963 – 67 študovala na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Žiline, 1968 – 72 slovenčinu a ruštinu na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, 1976 – 78 v Inštitúte ruského jazyka a literatúry A. S. Puškina v Moskve. R. 1967 – 68 učiteľka na základnej škole v Staškove, 1972 – 88 v Rakovej a v Čadci, 1988 – 94 referentka v Strednom odbornom učilišti chemickom v Bratislave, 1994 – 95 žila v Kanade, po návrate 1995 – 99 len príležitostne zamestnaná, od r. 1999 učiteľka na Základnej umeleckej škole v Hlohovci. Prvé verše publikovala v Novom slove mladých, po časopiseckých začiatkoch básňami prispela aj do zborníkov mladých autorov. Knižne debutovala básnickou zbierkou intímnej lyriky V dlaniach úvratí (1984). Autorka súboru reflexívnych básní Kde pramením (1988).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Jana Kuzmová – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľad y, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 157 – 158. ŠAH: Jana Kuzmová – 60.
  ŠAH: Jana Kuzmová – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 157 – 158.

  ŠAH: Jana Kuzmová – 60. (Pripomíname si). Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 12, s. 159.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013