Jozef Buchanec

Narodenie 1. 4. 1926 Tovarné
Úmrtie 30. 3. 1980 Košice • Životopis autora

  Jozef Buchanec r. 1937 – 45 absolvoval gymnázium v Michalovciach, 1945 – 50 študoval na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, potom aj na Vysokej škole múzickych umení. R. 1952

  Jozef Buchanec r. 1937 – 45 absolvoval gymnázium v Michalovciach, 1945 – 50 študoval na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, potom aj na Vysokej škole múzickych umení. R. 1952 – 53 bol pracovníkom Povereníctva potravinárskeho priemyslu, 1954 – 55 Št. vedeckej knižnice, 1955 – 57 Čs. rozhlasu a od 1958 Advokátskej poradne v Košiciach. V literárnej tvorbe písal najskôr básne, potom detskú literatúru, novely, rozhlasové hry a adaptácie, ktoré lokalizoval do východoslov. prostredia. Autor noviel Zatmenie nížiny (1965), Námestie pre nahých (1968), kníh pre deti a mládež Deti z červenej chyžky (1963), Chlapček Husia koža a Ryšavé mesto (1967). Na základe štúdia archínych materialov napísal historickú hru Proščava (1954) o vychodoslov. sedliackom povstaní 1831 (spracoval ju aj pre rozhlas), okrem toho bol autorom ďalšich rozhlasových hier pre deti (Červený spartak, Hrbáčik z blšieho trhu, obe 1960) i pre dospelých s tematikou súčasnosti (Trinásť hrdzavých hodín, Neónové sochy).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Zatmenie nížiny (1965)
  • Námestie pre nahých (1968)

  Dráma

  • Proščava (1954, aj rozhlasové spracovanie)

  Pre deti a mládež

  • Próza

   Deti z červenej chyžky (1963)
  • Chlapček Husia koža (1967)
  • Ryšavé mesto (1967)

  Rozhlasová tvorba

  • Neónové sochy (hra pre dospelých)
  • Trinásť hrdzavých hodín (hra pre dospelých)
  • Červený spartak (1960, hra pre deti)
  • Hrbáčik z blšieho trhu (1960, hra pre deti)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013