Jozef Klátik

Narodenie 15. 2. 1949 Stará Pazova (Srbsko) • Životopis autora

  Do r. 1976 študoval grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pôsobí ako technický redaktor týždenníka Hlas

  Do r. 1976 študoval grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pôsobí ako technický redaktor týždenníka Hlas ľudu a umelec v slobodnom povolaní v Novom Sade. Významný slov. dolnozemský výtvarník a ilustrátor, ktorý sa okrem voľnej grafiky zaoberá aj počítačovou grafikou a multimediálnym umením. S profesionálnou výtvarníckou orientáciou súvisí i jeho vlastná básnická tvorba, keď sa obsah výtvarných prác usiluje tlmočiť prostredníctvom veršov štylizovaných na princípe antipoézie. Básne uverejňoval od r. 1974 časopisecky (Nový život, Hlas ľudu a i.) na báze vizuálnej depoetizácie, ktorá je príznačná i pre jeho po srbsky a slovensky vydané básnické zbierky Text soli žĺtka, Impulsi mesa (obe 1976), Anatómia labute (1980) a bibliofíliu Semeno: po tom všetkom (1976). Po r. 1980 sa literárne odmlčal, niekoľko jeho básní zaradil editor O. Štefanko do antológie Herbarium pannosiensis (2000).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Impulsi mesa (1976)
  • Semeno: po tom všetkom (1976)
  • Text soli žĺtka (1976)
  • Anatómia labute (1980)
  • Herbarium pannosiensis (2000, antológia)
  • Nemé oko (2003, vizuálna poézia)
  • Koniec jazyka (2009, vizuálna poézia)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Jozef Klátik – 70). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 158.
  ŠAH: Pripomíname si (Jozef Klátik – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 158.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013