Jozef Kútnik-Šmálov

Narodenie 23. 11. 1912 Hubová
Úmrtie 13. 12. 1982 Sliače • Pseudonym

  Briestočňan, Briestočňan-Pavlista, Jozef K. Šmálov, Jozef Kútnik-Šmálov, Jožo K. Šmálov, Jožo K. Šmálov-Pavlista
 • Životopis autora

  Obč. m. Jozef Kútnik. R. 1923 – 31 študoval na gymnáziách v Ružomberku, Levoči a v Kláštore pod Znievom, 1931 – 36 teológiu v

  Obč. m. Jozef Kútnik. R. 1923 – 31 študoval na gymnáziách v Ružomberku, Levoči a v Kláštore pod Znievom, 1931 – 36 teológiu v seminári v Spišskej Kapitule, 1939 – 42 filozofiu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1936 – 42 pôsobil ako r. k. kaplán a administrátor na viacerých miestach (Spišské Bystré, Spišská Belá, Valaská Belá, Liptovské Kľačany, Hybe), 1942 – 49 prof. na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, 1945 väznený v Levoči a 1948 v Košiciach, od 1949 správca fary v Liptovskom Michale, 1950 – 51 opäť internovaný v Trenčíne, od r. 1953 správca fary v Sliačoch. V literárnovednej i redaktorskej činnosti (1941 – 43 s L. Hanusom redigoval časopis Kultúra, 1943 – 44 Obroda a 1946 – 48 Verbum). Autor knižných esejí Život v slove – Essay o diele Milana Urbana (1939), Valentín Beniak, básnik nadosobný (1942). Prekladal z francúzštiny a poľštiny, zvlášť nábožensko-umelecké diela katolíckych spisovateľov (L. Bertrand, H. Gheon, F. O’Nollova, Z. Krasińki, A. Mickiewicz atď). Ako kultúrny a literárny historik napísal syntézu Zástoj katolíckej hierarchie v slovenskom národnom a kultúrnom žvote (1948) i ďalšie štúdie publikované čsopisecky. Autor básnicko-filozofickej eseje Dumka o detstve (1940). Po r. 1948 ho totalitný režm vyradil z literárneho i vedeckého života, venoval sa iba prekladom viacerých základnych teologických diel a liturgických textov, teologické aj literárnovedné štúdie uverejňoval iba v exilových a domácich samizdatových časopisoch a zborníkoch, monografie ostali v rkp. Z nich vyšli O pôvode pustovníka Svorada (Nové obzory, 1969), Prvý učiteľ slovienskeho národa (1999).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Život v slove – Essay o diele Milana Urbana (1939)
  • Dumka o detstve (1940)
  • Valentín Beniak, básnik nadosobný (1942)

  Literatúra faktu

  • O pôvode pustovníka Svorada (1969)
  • Prvý učiteľ slovienskeho národa (1999)

  Odborná literatúra

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118. ONDREJOVIČ, Slavomír: Príspevok k obrazu
  ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118.

  ONDREJOVIČ, Slavomír: Príspevok k obrazu stredovekého kresťanského Slovenska (Jozef Kútnik-Šmálov: Kresťanský stredovek Slovenska). In. Knižná revue, roč. XVI, 13. 9. 2006, č. 19, s. 5.

  TOMÁŠ, Radoslav: Inšpirujúci kritik (Jozef Kútnik Šmálov: Literárna kritika ako poznávanie a hodnotenie. Výber z diela 1. Zostavil Július Pašteka). In: Knižná revue, roč. XV, 25. 5. 2005, č. 11, s. 5.

  -r-: S tridsaťročným oneskorením. Jozef Kútnik Šmálov: Prvý učiteľ slovienskeho národa (Spojenie násilne pretrhnutej nadväznosti). In: Knižná revue, roč. X, 2. 8. 2000, č. 16 – 17, s. 19.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013