Jozef Melicher

Narodenie 20. 3. 1929 Hronské Kľačany
Úmrtie 9. 1. 2008 Nitra • Pseudonym

  Jozef Vrchár
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziu, r. 1949 – 50 na učiteľskej akadémii v Leviciach, 1955 – 62 externe na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, absolvoval

  Študoval na gymnáziu, r. 1949 – 50 na učiteľskej akadémii v Leviciach, 1955 – 62 externe na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, absolvoval študijný pobyt v Budapešti (1969 – 70). R. 1950 – 60 pôsobil ako učiteľ v Kremnici a v Tlmačoch, 1960 – 65 vedúci archívu v Leviciach, 1966 – 73 odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Nitre, 1973 – 78 skladník v Bytovom podniku, 1979 – 89 knihovník-bibliograf v Archeologickom ústave SAV, 1990 – 91 odborný asistent na Pedagogickej fakulte, 1992 – 97 doc. na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre. Normalizačná moc mu zabránila publikovať, a tak svoje knižné práce začal vydávať až od konca 80. rokov. Literárnovedné štúdie zhrnul v dielach Poézia katolíckej moderny (1990) a Zamlčovaná literatúra (1995); zostavil viacero zborníkov o slov.  spisovateľoch (A. Chudoba, P. Stanislav, S. Veigl a i.). Vydal výbery próz Tekovské povesti (1989), Hontianske povesti (1996), Požitavské povesti a Od Zobora po Sitno (obe 1998); spracoval Krátky slovník nárečia slovenského tekovsko-čilejkárskeho (1996), Čilejkárska rapsódia (1998), Literárne stopy pod Zoborom (1999), Literárne stopy pod Slovenskou bránou (2000). Početné literárnohistorické články a recenzie publikoval vo viacerých periodikách (Slov. pohľady, Literárny týždenník, Verbum a i.), je autorom niekoľkých rozhlasových pásiem.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Tekovské povesti (1989)
  • Hontianske povesti (1996)
  • Od Zobora po Sitno (1998)
  • Požitavské povesti (1998)

  Odborná literatúra

  • Krátky slovník nárečia slovenského tekovsko-čilejkárskeho (1996)
  • Čilejkárska rapsódia (1998)

  Literárna veda

  • Poézia katolíckej moderny (1990)
  • Zamlčovaná literatúra (1995)
  • Literárne stopy pod Zoborom (1999)
  • Literárne stopy pod Slovenskou bránou (2000)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  LITECKÝ, František: Obrázky dejín (Jozef Melicher: Od Zobora po Sitno). In: Knižná revue , roč. IX, 23. 6. 1999, č. 13, s. 5. FERKO, Miloš: Ornamenty
  LITECKÝ, František: Obrázky dejín (Jozef Melicher: Od Zobora po Sitno). In: Knižná revue, roč. IX, 23. 6. 1999, č. 13, s. 5.

  FERKO, Miloš: Ornamenty na odvrátenej strane histórie (Jozef Melicher – Jozef Trubíni: Požitavské povesti. In: Knižná revue, roč. IX, 14. 4. 1999, č. 8, s. 3.

  OBERT, Viliam: Povesť ako zaklínadlo (Jozef Melicher: Hontianske povesti). In: Knižná revue, roč. VI, 3. 7. 1996, č. 13, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013