• Viac o osobnosti

  Jozef Michalov SVD študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdií pracoval takmer 30 rokov v SAV.   roku 1969
  Jozef Michalov SVD študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdií pracoval takmer 30 rokov v SAV.   roku 1969 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova, keď začal tajne noviciát. Prvé sľuby zložil 30. mája 1971 v Nitre.Potom pokračoval v tajnom štúdiu filozofie a teológie. Doživotné sľuby zložil 14. mája 1978 a 10. marca 1979 prijal kňazské svätenie v Plocku, v Poľsku. Po roku 1989 pôsobil ako kňaz v Bratislave a ako pedagóg na univerzitách v Nitre a Bratislave. Je autorom viacerých kníh z oblasti filozofie, teológie a pastorálnej teológie. 26. apríla 2001 bol menovaný za profesora v odbore dejiny filozofie.Zomrel 15. marca.2018.
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Dňa 15. marca 2018 v raňajších hodinách zomrel v Nitre prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD (* 14. 7. 1933 v Ostrom Grúni), prírodovedec,

  Dňa 15. marca 2018 v raňajších hodinách zomrel v Nitre prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD (* 14. 7. 1933 v Ostrom Grúni), prírodovedec, biofyzik, stredoškolský a vysokoškolský pedagóg, duchovný v pastorácii, filozof, kresťanský spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, ktorý bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

  Prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD po štúdiu fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1958 učil tri roky fyziku a matematiku na strednej škole a od roku 1961 do roku 1991 pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Študoval fyzikálne zákonitosti transportu iónov a molekúl vody na krátke a dlhé vzdialenosti cez biologické pletivá. V roku 1977 ukončil tajné štúdium teológie a v roku 1979 bol vysvätený za kňaza. Po  30-ročnom pôsobení v SAV ako biofyzik zmenil svoje pracovné zameranie a začal  realizovať svoje pôvodne chcené povolanie ako duchovný v pastorácii a hlavne ako učiteľ filozofie a teológie, keď od roku 1994 pracoval na Katedre etiky a katechetiky Univerzity Konštantína Filozofa, kde prednášal kresťanskú filozofiu, teodíceu a ekumenizmus. Založil Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri FF UKF v Nitre. Od roku 2010 žil na dôchodku.  Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/odisiel-do-vecnosti-prof-jozef-michalov-clen-sss/

  Dňa 15. marca 2018 v raňajších hodinách zomrel v Nitre prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD (* 14. 7. 1933 v Ostrom Grúni), prírodovedec, biofyzik, stredoškolský a vysokoškolský pedagóg, duchovný v pastorácii, filozof, kresťanský spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, ktorý bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

  Prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD po štúdiu fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1958 učil tri roky fyziku a matematiku na strednej škole a od roku 1961 do roku 1991 pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Študoval fyzikálne zákonitosti transportu iónov a molekúl vody na krátke a dlhé vzdialenosti cez biologické pletivá. V roku 1977 ukončil tajné štúdium teológie a v roku 1979 bol vysvätený za kňaza. Po  30-ročnom pôsobení v SAV ako biofyzik zmenil svoje pracovné zameranie a začal  realizovať svoje pôvodne chcené povolanie ako duchovný v pastorácii a hlavne ako učiteľ filozofie a teológie, keď od roku 1994 pracoval na Katedre etiky a katechetiky Univerzity Konštantína Filozofa, kde prednášal kresťanskú filozofiu, teodíceu a ekumenizmus. Založil Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri FF UKF v Nitre. Od roku 2010 žil na dôchodku.  Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/odisiel-do-vecnosti-prof-jozef-michalov-clen-sss/

  Dňa 15. marca 2018 v raňajších hodinách zomrel v Nitre prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD (* 14. 7. 1933 v Ostrom Grúni), prírodovedec, biofyzik, stredoškolský a vysokoškolský pedagóg, duchovný v pastorácii, filozof, kresťanský spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, ktorý bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

  Prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD po štúdiu fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1958 učil tri roky fyziku a matematiku na strednej škole a od roku 1961 do roku 1991 pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Študoval fyzikálne zákonitosti transportu iónov a molekúl vody na krátke a dlhé vzdialenosti cez biologické pletivá. V roku 1977 ukončil tajné štúdium teológie a v roku 1979 bol vysvätený za kňaza. Po  30-ročnom pôsobení v SAV ako biofyzik zmenil svoje pracovné zameranie a začal  realizovať svoje pôvodne chcené povolanie ako duchovný v pastorácii a hlavne ako učiteľ filozofie a teológie, keď od roku 1994 pracoval na Katedre etiky a katechetiky Univerzity Konštantína Filozofa, kde prednášal kresťanskú filozofiu, teodíceu a ekumenizmus. Založil Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri FF UKF v Nitre. Od roku 2010 žil na dôchodku.  Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/odisiel-do-vecnosti-prof-jozef-michalov-clen-sss

  Dňa 15. marca 2018 v raňajších hodinách zomrel v Nitre prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD (* 14. 7. 1933 v Ostrom Grúni), prírodovedec, biofyzik, stredoškolský a vysokoškolský pedagóg, duchovný v pastorácii, filozof, kresťanský spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, ktorý bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

  Prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD po štúdiu fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1958 učil tri roky fyziku a matematiku na strednej škole a od roku 1961 do roku 1991 pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Študoval fyzikálne zákonitosti transportu iónov a molekúl vody na krátke a dlhé vzdialenosti cez biologické pletivá. V roku 1977 ukončil tajné štúdium teológie a v roku 1979 bol vysvätený za kňaza. Po  30-ročnom pôsobení v SAV ako biofyzik zmenil svoje pracovné zameranie a začal  realizovať svoje pôvodne chcené povolanie ako duchovný v pastorácii a hlavne ako učiteľ filozofie a teológie, keď od roku 1994 pracoval na Katedre etiky a katechetiky Univerzity Konštantína Filozofa, kde prednášal kresťanskú filozofiu, teodíceu a ekumenizmus. Založil Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri FF UKF v Nitre. Od roku 2010 žil na dôchodku.  Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/odisiel-do-vecnosti-prof-jozef-michalov-clen-sss/
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

 • Charakteristika tvorby

  Dňa 15. marca 2018 v raňajších hodinách zomrel v Nitre prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD (* 14. 7. 1933 v Ostrom Grúni), prírodovedec,

  Dňa 15. marca 2018 v raňajších hodinách zomrel v Nitre prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD (* 14. 7. 1933 v Ostrom Grúni), prírodovedec, biofyzik, stredoškolský a vysokoškolský pedagóg, duchovný v pastorácii, filozof, kresťanský spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, ktorý bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

  Prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD po štúdiu fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1958 učil tri roky fyziku a matematiku na strednej škole a od roku 1961 do roku 1991 pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Študoval fyzikálne zákonitosti transportu iónov a molekúl vody na krátke a dlhé vzdialenosti cez biologické pletivá. V roku 1977 ukončil tajné štúdium teológie a v roku 1979 bol vysvätený za kňaza. Po  30-ročnom pôsobení v SAV ako biofyzik zmenil svoje pracovné zameranie a začal  realizovať svoje pôvodne chcené povolanie ako duchovný v pastorácii a hlavne ako učiteľ filozofie a teológie, keď od roku 1994 pracoval na Katedre etiky a katechetiky Univerzity Konštantína Filozofa, kde prednášal kresťanskú filozofiu, teodíceu a ekumenizmus. Založil Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri FF UKF v Nitre. Od roku 2010 žil na dôchodku.  Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/odisiel-do-vecnosti-prof-jozef-michalov-clen-sss/
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Zomrel Jozef Michalov. In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 28. 3. 2018, č. 11 – 12, s. 15. BIELIK, Miroslav: Katechizmus v 21.
  Autor neuved.: Zomrel Jozef Michalov. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 3. 2018, č. 11 – 12, s. 15.

  BIELIK, Miroslav: Katechizmus v 21. storočí. Jozef Michalov: Kresťanstvo pre každého. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 31. 1. 2018, č. 3 – 4, s. 12.

  GAJDOŠ, Martin: Jozef Michalov: Apoštol Eucharistie. (Dávať silu slabým). In: Knižná revue, roč. XV, 27. 4. 2005, č. 9, s. 11.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013