Jozef Valihora

Narodenie 11. 4. 1946 Pivnica (Srbsko) • Životopis autora

  Jozef VALIHORA pôsobí na oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Na vydanie pripravil antológie a výbery z diel viacerých autorov

  Jozef VALIHORA pôsobí na oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Na vydanie pripravil antológie a výbery z diel viacerých autorov (výber z literatúry slov. romantizmu Vejú vetry, povievajú, 1980; Janko Čeman: Poctiví zlodeji, 1982; Pavel Čáni: Dôvera, 1988 a i.). Prekladá z macedónčiny (V. Nikoleski a i.), zo slovinčiny (T. Seliškar a i.), zo srbčiny preložil diela G. Rodariho, R. Guillota (Na krídlach snov, 1980; Biela hriva, 1984), z angličtiny E. Hemingwaya (Poviedky o Nickovi, 1982). Slov. literatúru vo Vojvodine priblížil v monografii Aspekty literatúry a kultúry (2001); autor a prekladateľ učebníc pre základné slov. školy v bývalej Juhoslávii.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Vejú vetry, povievajú (1980)
  • Aspekty literatúry a kultúry (2001)

  Editorská činnosť

  • Janko Čeman: Poctiví zlodeji (1982)
  • Pavel Čáni: Dôvera (1988)

  Prekladateľská činnosť

  • Na krídlach snov (1980)
  • Poviedky o Nickovi (1982)
  • Biela hriva (1984)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Jozef Valihora – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 156. ČÍŽIKOVÁ, Zuzana: Slovenská
  ŠAH: Jozef Valihora – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 156.

  ČÍŽIKOVÁ, Zuzana: Slovenská vojvodinská literárna veda a kritika v poslednom desaťročí. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 250 – 256.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013