Foto © FOTOZAR
Foto © FOTOZAR
 • Životopis autora

  Jozef ŽARNAY v r. 1958 – 61 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1961 – 64 na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v

  Jozef ŽARNAY v r. 1958 – 61 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1961 – 64 na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1964 – 71 pôsobil ako učiteľ v Kluknave, 1971 – 79 v Radaticiach, 1980 pracovník Stavoprojektu, 1981 – 2006 učiteľ a výchovný poradca v Prešove, od 2006 na dôchodku. Píše vedecko-fantastickú prózu. Debutoval v časopise Kamarát (1969),  potom nasledovali romány Tajomstvo Dračej steny (1973), Prekliata planéta (1977), Kolumbovia zo základne Ganymedes (1983) a Časolet (1990). Sci-fi poviedky uverejňuje zväčša v mládežníckych časopisoch, niektoré z nich sa dostali do viacerých antológií doma i v zahraničí (Česko, Poľsko, Ukrajina). Zaoberá sa aj historiografiou vedeckej fantastiky. V časopisoch Zenit pionierov, Zenit, Elektrón uverejňoval seriály o svetovej science-fiction i staršej slov. fantastike. Autor námetu na film Tretí šarkan (1984), spolupracuje s televíziou a rozhlasom.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Pre deti a mládež

  • Tajomstvo Dračej steny (1973)
  • Prekliata planéta (1977)
  • Kolumbovia zo základne Ganymedes (1983)
  • Časolet (1990)
  • Signály z ľadového sveta (2012, 1.vydanie)

  Scenáristika

  • Tretí šarkan (1984, TV film)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Jozef Žarnay – 75). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 157. ŠAH: Pripomíname si (Jozef Žarnay 
  ŠAH: Pripomíname si (Jozef Žarnay – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 157.

  ŠAH: Pripomíname si (Jozef Žarnay  – 60). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 158 – 159.

  ŠAH: Pripomíname si (Jozef Žarnay - 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 157.

  FERKO, Miloš: Vynulovanie nudy (Jozef Žarnay: Prekliata planéta). In: Knižná revue, roč. IX, 20. 1. 1999, č. 2, s. 5.

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013