Júlia Kurilová

Narodenie 13. 11. 1920 Borinka
Úmrtie 23. 11. 2002 Bratislava • Pseudonym

  Záborská
 • Životopis autora

  R. 1932 – 36 navštevovala meštianske školy v Bratislave a v Stupave. R. 1936 – 42 predavačka v Považskej Bystrici, po vydaji r. 1942 – 46 žila v Ilave, od

  R. 1932 – 36 navštevovala meštianske školy v Bratislave a v Stupave. R. 1936 – 42 predavačka v Považskej Bystrici, po vydaji r. 1942 – 46 žila v Ilave, od 1946 v Bratislave, kde 1951 – 76 pôsobila ako redaktorka v Čs. rozhlase, od r. 1976 na dôchodku. Autorka krátkych zábavných dramatických útvarov pre rozhlas, po r. 1951 napísala množstvo humorne a satiricky namierených čŕt, humoresiek, kupletov, pásiem, scénok, skečov, dramatizácií, paródií, poviedok a hlavne monológov (cyklus monológov pre postavu Tety Dory), ako aj textov tanečných piesní. Autorsky, dramaturgicky i redakčne participovala na príprave rozhlasových estrád, kabaretov, konferencierskych textov verejných nahrávok i celých blokových relácií (Panoráma, 1964 – 75; Kolotoč a i.), tiež scenárov televiznej zábavno-súťažnej relácie Vtipnejší vyhráva. Úsmevnými humoristicko-satirickými príspevkami prispievali do periodickej tlači (Bratislavské zvesti, Život), spolupracovala s časopisom Roháč, pripravila publikácie Raz do roka je Silvester (1959) a Estráda v družstevnom a závodnom klube (1961). Knižne vydala prózy Penzión (1998), Kamarátky, z hrušky dole (2000) - voľné pokračovanie Penziónu.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Penzión (1998)
  • Kamarátky, z hrušky dole (2000, voľné pokračovanie prózy Penzión)

  Editorská činnosť

  • Raz do roka je Silvester (1959)
  • Estráda v družstevnom a závodnom klube (1961)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  LITECKÝ, František: Úsmevy jesene (Júlia Kurilová: Kamarátky z hrušky dole). In. Knižná revue , roč. XI, 21. 3. 2001, č. 6, s. 5.
  LITECKÝ, František: Úsmevy jesene (Júlia Kurilová: Kamarátky z hrušky dole). In. Knižná revue, roč. XI, 21. 3. 2001, č. 6, s. 5.

  MATEJOV, Radoslav: Júlia Kurilová: Penzión (Môj tip). In: Knižná revue, roč. VIII, 2. 9. 1998, č. 18, s. 1.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013