Július Rybák

Narodenie 4. 2. 1933 Partizánska Ľupča • Životopis autora

  R. 1948 – 52 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1952 – 55 na Pedagogickej fakulte UK, 1955 – 58 na Vyššej pedagogickej

  R. 1948 – 52 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1952 – 55 na Pedagogickej fakulte UK, 1955 – 58 na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Počas štúdií ruského jazyka a literatúry pôsobil r. 1955 – 58 ako metodik Slov. výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva (ZČSSP) v Bratislave, 1958 – 63 pedagóg na Jedenásťročnej strednej škole v Gelnici, 1963 – 72 odborný asistent na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1973 – 74 bol učiteľom na základnej škole v Gelnici, 1974 – 77 odborným asistentom na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, od 1977 pedagógom na Katedre jazykov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Venuje sa výskumu slov. a ruskej filológie (knihy Kapitolky o jazyku a prekladaní, 1982; Kapitoly z ruskej lexikológie, 1990 a i.).  Prekladá z ruskej literatúry (M. M. Prišvin, A. Jašin, U. Karatkevič, A. P. Tolstoj, V. Cybin a i.). R. 1997 vydal publikáciu V dotyku s Pavlom Straussom. Zápisky tohto autora vydal pod názvom So Straussom a po Straussovi 1 – 3 (1998 – 99). Podobne pripravil aj dokumentárne knihy zápiskov V dotyku s Máriou Medveckou 1 – 3 (1999 – 2004), denníky M. M. Prišvina priblížil v publikácii Svetlé chvíľky (2007). Vlastné spomienky obsahovala jeho autobiograficky ladená práca Z prechádzok do gelnického okolia 1 – 2 (2003 – 05). Zostavil antológiu ruskej poézie Moja druhá vlasť (2002). Početné verše, aforizmy, úvahy a eseje publikoval časopisecky i v rozhlase, autor prológov a doslovov v umeleckých a filozofických dielach.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Literatúra faktu

  • V dotyku s Máriou Medveckou 1 – 3 (1999, 1999 – 2004)
  • Z prechádzok do gelnického okolia 1 – 2 (2003, 2003 – 05)
  • Svetlé chvíľky (2007)

  Literárna veda

  • Kapitolky o jazyku a prekladaní (1982)
  • Kapitoly z ruskej lexikológie (1990)
  • V dotyku s Pavlom Straussom (1997)
  • Moja druhá vlasť (2002)

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Július Rybák – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 157. FARKAŠOVÁ, Etela: Dva pohľady na
  ŠAH: Július Rybák – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 157.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Dva pohľady na prelomovú dobu. Pavol Štrauss – Július Rybák: Premožený čas (1989). In: Knižná revue, 1. 9. 2004, č. 18, s. 5.

  -ef-: Július Rybák: Z prechádzok do gelnického okolia (Pozorovatelia i aktéri historických udalostí). In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 11.

  FARKAŠOVÁ, Etela: O "kruhovej" pravde (Július Rybák: V dotyku s Máriou Medveckou). In: Knižná revue, roč. XIII, 1. 10.  2003, č. 20, s. 4.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013