Karol Izakovič

Narodenie 21. 5. 1903 Budapešť (Maďarsko)
Úmrtie 24. 2. 1998 Bratislava • Pseudonym

  Karol Izakovič-Podolinský, Karol Podolinský
 • Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
 • Životopis autora

  Syn → Ivan Izakovič. R. 1919 – 23 študoval na obchodnej škole v Dolnom Kubíne a na obchodnej akadémii v Martine. R. 1923 – 24 úradník Všeobecného penzijného ústavu v Bratislave, 1924

  Syn → Ivan Izakovič. R. 1919 – 23 študoval na obchodnej škole v Dolnom Kubíne a na obchodnej akadémii v Martine. R. 1923 – 24 úradník Všeobecného penzijného ústavu v Bratislave, 1924 – 26 absolvoval prezenčnú vojenskú službu v Žiline, 1926 – 45 prokurista a hlavný pokladník Mestskej sporiteľne v Bratislave, 1945 – 48 pokladník Matice slov. v Martine, 1948 – 51 tajomník stanice Čs. rozhlasu v Košiciach, 1951 – 54 hospodár vo vydavateľstve Slov. spisovateľ, 1954 – 63 pracovník Slov. literárneho fondu, od r. 1963 žil na dôchodku v Bratislave. Od r. 1928 prekladal ruskú a sovietsku prózu (V. V. Bianki, M. Gorkij, V. G. Korolenko, A. N. Strugackij, A. N. Tolstoj, L. N. Tolstoj, I. S. Turgenev, M. M. Zoščenko), ale najmä drámu (A. P. Čechov, M. Gorkij, O. J. Kornijčuk, A. N. Ostrovskij, A. V. Sofronov a i.). Pre rozhlas upravil preklady ruských divadelných hier, zdramatizoval preklady ruskej prózy (F. M. Dostojevskij, M. A. Šolochov, A. N. Tolstoj, L. N. Tolstoj), ale i viacero diel slov. prozaikov (M. Kukučín, B. S. Timrava, J. C. Hronský, M. Urban, F. Kráľ). Pokúsil sa aj o pôvodnú rozhlasovú (Pán majster Hoblík, 1937 a i.) a divadelnú hru (Príživník, 1945). Písal tiež prózu, knižne vydal novelu Adam (1931), mládeži adresoval popularno-naučnu knihu Čo je divadlo? (1942). Venoval sa aj knižnej kultúre, osobitne exlibrisom, jeho zbierka 45 000 knižných značiek patrí medzi najvačšie na Slovensku.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Adam (1931)

  Dráma

  • Príživník (1945)

  Pre deti a mládež

  • Čo je divadlo? (1942)

  Rozhlasová tvorba

  • Pán majster Hoblík (1937, rozhlasová hra)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013