Kliment Ondrejka

Narodenie 9. 12. 1929 Liptovské Sliače
Úmrtie 19. 2. 2011 Bratislava


Obrázky kníh


Rekordy Bratislavy - 2017
Rekordy Bratislavy - 2017 • Životopis autora

  R. 1945 – 50 študoval na gymnáziu v Ružomberku, 1951 – 56 národopis a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. R.

  R. 1945 – 50 študoval na gymnáziu v Ružomberku, 1951 – 56 národopis a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. R. 1950 – 51 pracoval ako metodik tanečných súborov v Matici slov. v Martine, 1956 – 59 pracovník Osvetového ústavu, 1959 – 62 vedecký ašpirant Ústavu hudobnej vedy SAV, 1962 – 2005 vedecký pracovník Umenovedného ústavu, neskôr Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. Bol dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra, členom programového štábu Folklórneho festivalu Východná (1994 – 1997 a 2000) a autorom jeho programov (1992, 1994, 1995, 1996 a 2000). Od mladosti zapisoval v rodnej obci rozprávačské príbehy, príslovia, texty piesní, vinšov, hier, pranostík a ostatných prejavov ľudovej kultúry, ktoré umelecky adaptoval v knihách Rozprávanie spod Salatína (1972), Poviestky spod piecky (1977), Zlatý vábnik (1979), Poďte, deti, medzi nás (1980), O Tytíkovi (s V. Marčokom, 1980), Povesti a zvesti z dolín stredoslovenských (1982), Ja som dobrý remeselník (1987) a Čo rozprával sváko Vajda (2000). Množstvo rozprávok a prísloví uverejnil najmä v Slniečku a i. časopisoch. Špecializoval sa na tanečnú folkloristiku, venoval sa výskumu, zbieraniu a dokumentácii ľudových tancov, hier a zvykov. Vo svojej zberateľskej práci sa však zameriaval aj na ľudovú hru. Autor mnohých štúdií, scenárov pre rozhlas, televíziu, folklórne súbory a festivaly. Knižne vydal publikácie Hry horehronských detí 1 – 3 (1971 – 73), Deti deťom 1 – 14 (1974 – 93), Výskum tradičnej pohybovej kultúry (1973), Tradičné hry detí a mládeže na Slovensku (1976), Motivika slovenských ľudových tancov 1 – 2 (1977), Mlaď sa hrá (1987), Horehronie (s V. Gašparíkovou, 1988), Slovník stredoslovenského nárečia z Liptovských Sliačov a okolia (1998), Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska (2003), Tance, obyčaje a piesne Gemera (2005) a i., zostavovateľ tanečnej bibliografie z rokov 1960 – 67 Tanečníkom do pozornosti (1968) a Tanečnej, hravej a zábavovej bibliografie 1 – 5 (1991 – 96). Organizátor zberateľského hnutia K prameňom krásy, ktorým sa zameral na zber ľudovej slovesnosti a obyčají detskými folklórnymi súbormi, ako aj iných folklórnych podujatí. Rozsiahla a mnohostranná bola jeho spolupráca s ružomberským folklórnym súborom Liptov, no spolupracoval aj s ďalšími folklórnymi súbormi a skupinami a tiež so súborom SĽUK. Stal sa autorom desiatok choreografií tancov a hier.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Rozprávanie spod Salatína (1972)
  • Poviestky spod piecky (1977)
  • Zlatý vábnik (1979)
  • O Tytíkovi (1980, spoluautor V. Marčok)
  • Poďte, deti, medzi nás (1980)
  • Povesti a zvesti z dolín stredoslovenských (1982)
  • Ja som dobrý remeselník (1987)
  • Čo rozprával sváko Vajda (2000)

  Literatúra faktu

  • Tance, obyčaje a piesne Gemera (2005)

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  • Slovník stredoslovenského nárečia z Liptovských Sliačov a okolia (1998)

  Editorská činnosť

  • Tanečná, hravá a zábavová bibliografia 1 – 5 (1991 – 1996)
  • Tanečníkom do pozornosti (1968)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -r-: Odoláte výzvam jari? (Kliment Ondrejka: Rekoredy Slovenska; Daniel Kollár – Kliment Ondrejka: Atlas kultúrnych zaujímavostí Slovenska; Daniel
  -r-: Odoláte výzvam jari? (Kliment Ondrejka: Rekoredy Slovenska; Daniel Kollár – Kliment Ondrejka: Atlas kultúrnych zaujímavostí Slovenska; Daniel Kollár – Kliment Ondrejka: Atlas prírodných zaujímavostí Slovenska). In: Knižná revue, roč. XXI, 30. 3. 2011, č. 7, s. 10.

  Autor neuved.: Opustili nás – Kliment Ondrejka. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 3. 2011, č. 6, s. 5.

  Autor neuved.: Máme radi len to, čo poznáme (Kliment Ondrejka: Rekordy Slovenska). In: Knižná revue, roč. XX, 22. 12. 2010, č. 26, s. 10.

  Autor neuved.: Máme radi len to, čo poznáme (Daniel Kollár – Kliment Ondrejka: Atlas prírodných zajímavostí Slovenska. Atlas kultúrnych zaujímavostí Slovenska). In: Knižná revue, roč. XX, 22. 12. 2010, č. 26, s. 10.

  MATEJOV, Radoslav: Sprievodca časom (Kliment Ondrejka: Tajomstvo kalnedárov). In: Knižná revue, roč. XIX, 10. 6. 2009, č. 12, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013