• Pseudonym

  Gedeón Zajko, Miroslav Kostka, Peter Horňák, Pavol Miškovič
 • Prekladá z jazykov

  Nemecký jazyk
 • Stručne o autorovi

  Prozaik, publicista, výtvarný a literárny kritik, prekladateľ. Po absolvovaní gymnázia v Trenčíne začal v r. 1950 študovať
  Prozaik, publicista, výtvarný a literárny kritik, prekladateľ. Po absolvovaní gymnázia v Trenčíne začal v r. 1950 študovať slovenský jazyk a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, ktorú musel pre občiansku diskrimináciu v r. 1953 opustiť (mal zlý „kádrový posudok“ – otec bol klenotníkom) a zamestnať sa ako robotník. Štúdium dokončil popri zamestnaní až v r. 1960. V r. 1953 – 1955 pracoval ako robotník v Starej Turej a vykonával základnú vojenskú službu v Pomocnom technickom tábore (PTP). Potom pôsobil stále v Bratislave. Od r. 1956 – s výnimkou jednoročného pôsobenia v časopise Mladá tvorba – bol redaktorom spoločensko-literárneho časopisu Kultúrny život až do jeho zrušenia (1968). Krátko bol riaditeľom a dramaturgom Divadla na Korze (1969 – 1970), po nástupe tzv. normalizácie (sa opäť ocitol v nemilosti) pracoval v Slovenskej literárnej agentúre LITA. V r. 1990 – 1992 bol prvým námestníkom ministra kultúry Slovenskej republiky a dramaturgom bratislavského divadla Štúdio L & S. Zomrel 26. marca 2015.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Je stmeľujúcou osobnosťou slovenskej neformálnej kultúry. Ako publicista a kritik od polovice 50. rokov 20. storočia sústavne sleduje oblasť karikatúry
  Je stmeľujúcou osobnosťou slovenskej neformálnej kultúry. Ako publicista a kritik od polovice 50. rokov 20. storočia sústavne sleduje oblasť karikatúry a výtvarného humoru, „vážnej“ aj „okrajovej“ literatúry (predovšetkým žánre ako detektívka, špionážna, dobrodružná, humoristická a sci-fi literatúra), z ktorej publikoval množstvo humoresiek, kritík, recenzií, glos i prekladov nielen v literárnych časopisoch (Kultúrny život, Slovenské pohľady, Mladá tvorba, Roháč, Život a i.). Knižne debutoval (pod pseudonymom Miroslav Kostka) súborom satirických poviedok Netypické príbehy. Ďalší výber z humoristických textov, ako aj súbor literárnych kritík a doslovov (zväčša uverejnených pod pseudonymom Peter Horňák) mu už po r. 1969 vyjsť nemohol. Nový výber pod názvom Príbehy z naftalínu s podtitulom Humoresky 1963 – 1977 vyšiel až v r. 2003. V čase publikačného embarga vydal pod pseudonymom Pavol Miškovič originálnu výtvarnú monografiu o nekonvenčnom maliarovi a knižnom ilustrátorovi Dušanovi Polakovičovi. Výber z jeho literárnokritických miniatúr, ktoré v 90. rokoch 20. storočia vychádzali v periodikách Slovenské pohľady a Domino fórum, vyšiel v r. 1999 pod názvom O stručnosti. Svedectvo o Földváriho celoživotnom glosátorskom, recenzentskom a interpretačnom sprevádzaní tvorby M. Lasicu a J. Satinského predstavil v súbore Svet pre dvoch (2004). Na podnet českého vydavateľa zostavil antológiu poviedok mladších slovenských prozaikov 14 ostrých (2005). Ako esejista sa predstavil súborom úvah o výtvarnom humore O karikatúre (2006). Nateraz poslednou autorovov knihou je súbor portrétových esejí o detektívke a jej nejvýznamnejších autoroch O detektívke (2009). Ako prekladateľ uviedol do slovenčiny viacero próz a drám z nemeckej literatúry (F. Werfel, S. Zweig, H. M. Enzensberger a i.).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  Publicistika

  • O stručnosti (1999)
  • Svet pre dvoch (2004)

  Editorská činnosť

  • 14 ostrých (2005)

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ANDREJČÁKOVÁ, Eva – FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Spočítal, koľko zarobia, a o rok sa zobrali. Naďa Földváriová rozpráva o živote so
  ANDREJČÁKOVÁ, Eva – FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Spočítal, koľko zarobia, a o rok sa zobrali. Naďa Földváriová rozpráva o živote so spisovateľom a profesorom humoru. In: Sme, roč. 25, 3. 4. 2017, č. 78, s. 13.

  ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Kreslený Kornel robí v nebi kúzla. In: Sme, roč. 24, 31. 8. 2016, č. 203, s. 11.

  POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vnka): Tina Čorná: Kornel Földvári. (Spoza Moravy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 153 – 154.

  PALKOVIČOVÁ, Eva: Kornel Földvári o sebe, svete a divadle. Tina Čorná: Kornel Földvári. (recenzie). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 76 – 79.

  MACHYTKA, Bohumil: Kornel Földvári / ... až pod čiernu zem. (Sedem viet o siedmich knihách).  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 115.

  REZNÍK, Jaroslav: Čoraz častješie si uväzujem čiernu viazanku (Ľútoriadky za Kornelom Földvárim). (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 136 –139.

  FELDEK, Ľubomír: Kornel Földvári sa smial do poslednej chvíle. In: Sme, roč. 23, 8. 4. 2015,č. 80,  s. 13.
  http://komentare.sme.sk/c/7738739/kornel-foldvari-sa-smial-do-poslednej-chvile.html

  Viacerí (spomienkové texty na K. F.): Kornel Földvári. In: Sme, roč. 23, 31. 3. 2015, č. 75, príloha Kornel Földvári, 4 s.

  (LUC): Zomrel Kornel Földvári. Humor bol jeho výsadou. In: Hospodárske noviny, 27. – 29. 3. 2015, č. 60, s. 4.

  ULIČNÝ, Peter: Adresát: Kornel Földvári: List na rozlúčku. (Nekrológ). In: Pravda, roč. XXV, 28. – 29. 3. 2015, č. 73, s. 14 – 15.

  KVASNIČKA, Matúš: Zomrel Kornel Földvári – jediný svojho druhu. In: Pravda, roč. XXV, 27. 3. 2015, č. 72, s. 1 a 32.

  LITVÁK, Ján: Satirika tešili nízke žánre. In: Sme, roč. 23,  27. 3. 2015, č. 72, s. 13.

  ŠULÍK, Marek: Škoda by bolo jeho energie. In: Sme, roč. 23,  27. 3. 2015, č. 72, s. 13.

  KÚDELOVÁ, Kristína: Peter Krištúfek: V krízovej chvíli vás Kornel vzal za ruku a previedol do bezpečia. In: Sme, roč. 23,  27. 3. 2015, č. 72, s. 12 – 13.

  ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Zomrel spisovateľ Kornel Földvári. In: Sme, roč. 23,  27. 3. 2015, č. 72, s. 1 a 12.

  KVASNIČKA, Matúš: Kornel Földvári – jediný svojho druhu. In: Pravda, 26. 3. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/350070-kornel-foldvari-jediny-svojho-druhu/

  rt: Lasica aj Furková spomínajú na Kornela Földváriho. In: Pravda, 26. 3. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/350073-lasica-aj-furkova-spominaju-na-kornela-foldvariho/

  mak: Zomrel spisovateľ a publicista Kornel Földvári. In: Pravda, 26. 3. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/349997-zomrel-spisovatel-a-publicista-kornel-foldvari/

  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Baróni bez privilégií a honoru. (Kniha týždňa). In: Pravda, roč. XXV, 14. – 15. 3. 2015, č. 61, s. 40.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/348941-baroni-bez-privilegii-a-honoru/ (17. 3. 2015)

  LITVÁK, Ján: O tom, ako sa to vôbec (ne)dalo vydržať. KK Bagala vydal knihu Kornela Földváriho ...až pod čiernu zem. In: Sme, roč. 22 11. 12. 2014, č. 284 , s. 13.
  http://kultura.sme.sk/c/7540615/preco-sa-to-tu-vobec-nedalo-vydrzat.html

  VANOVIČ, Július: Na slovo s Kornelom Földvárim. (Rozhovor). In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 2, s. 1 – 4.

  ŠAH: Kornel Földvári – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 157 – 158.

  POPOVIČ, Ivan: Kniha ako telegram. Kornel Földvári: O karikatúre. (Recenzia). In: RAK, roč. XI., 2006, č. 4, s. 48 – 49.

  JABLONOVSKÝ, Fero: Blízke stretnutia so Stanom Kochanom. Kornel Földvári: Príbehy z naftalínu. (Recenzia). In: RAK, roč. IX., 2004, č. 3, s. 40.

  TARAGEL, Dušan: Dobrý Kornel, zlý Winnetou. Kornel Földvári: Príbehy z naftalínu. (Recenzia). In: RAK, roč. IX., 2004, č. 3, s. 37 – 40.

  VANEK, Marián: In momoriam Július Satinský. In: RAK, roč. VII., 2003, č. 4 – 5, s. 20 – 21.

  FÖLDVÁRI, Kornel: In momoriam Július Satinský (20. august 1941 – 29. december 2002). In: RAK, roč. VII., 2003, č. 4 – 5, s. 13 – 15.

  ŠAH: Kornel Földvári – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 157.

  HATALA, Marián: Ešte s pasiou, a už prineskoro. Kornel Földvári: O stručnosti. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 5, s. 71 – 72.

  REPKA, Peter: Dobre dopasovaný drahokam. Kornel Földvári: O stručnosti. (Recenzie). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 5, s. 71.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi


 • Ocenenia

  Cena Dominika Tatarku za rok 2006 za knihu O karikatúre
 • Rozhovory