Ladislav Fričovský

Narodenie 5. 3. 1930 Košice
Úmrtie 20. 12. 2014 • Životopis autora

  R. 1942 – 49 študoval na gymnáziu v Bardejove, 1949 – 53 na Slov. ev. bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde potom r. 1965 – 70 popri zamestnaní

  R. 1942 – 49 študoval na gymnáziu v Bardejove, 1949 – 53 na Slov. ev. bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde potom r. 1965 – 70 popri zamestnaní absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie Vysokej školy múzických umení. Medzitým po ordinácii bol r. 1953 – 54 ev. kaplánom v Sučanoch, po vykonaní prezenčnej vojenskej služby (1954 – 56) pôsobil r. 1956 – 57 ako kaplán v Púchove, 1957 – 68 farár v Chmeľove, 1968 – 94 farár a neskôr senior v Obišovciach, od 1995 biskupský tajomník Východného dištriktu v Prešove. Básne, prózy a publicistické príspevky uverejňoval v časopisoch a kalendároch (Nový rod, Tvorba T, Ev. posol, Cirkevné listy a i.). Samostatne vydal zbierky meditatívnej a duchovnej poézie To slovo (1990), Boh mi je štítom (1995), To najkrajšie iba príde (1997), Čakáme na prievan (2000), Zostupujem, aby som vystúpil (2002) a i., súbor náboženskej poézie na biblické texty určený mládeži Dovoľte dietkam (1998), zbierky Boh ma nedrží v hrsti (1999) a ďalšie texty určené deťom (Detský Otčenáš, Desatoro pre deti, Krédo pre deti, Život Pána Ježiša pre deti a i.). Okrem toho vydal knižku krátkych próz Miniatúry (1999), je autorom rozhlasových pásem, medailónov a hier (Kúpeľní manželia, Vrásky na mojej tvári, Z tvorivej dielne a i.), televíznych hier a adaptácii (Zázračny doktor a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • To slovo (1990)
  • Boh mi je štítom (1995)
  • To najkrajšie iba príde (1997)
  • Čakáme na prievan (2000)
  • Je viera taká! (2001, 1.vydanie)
  • Zostupujem, aby som vystúpil (2002)
  • Život Pána Ježiša pre deti (2004)
  • Letokruhy (2010, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Dovoľte dietkam (1998)
  • Boh ma nedrží v hrsti (1999)
  • Detský Otčenáš (2000)
  • Desatoro pre deti (2001)
  • Krédo pre deti (2001)

  Scenáristika

  • Zázračny doktor (televízna hra)

  Rozhlasová tvorba

  • Kúpeľní manželia
  • Vrásky na mojej tvári
  • Z tvorivej dielne

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013