• Viac o osobnosti

  Ťapajová, E.: Zauzlený dialóg. In: Slovenka , roč. 39, č. 31. (11. 12. 1987). Hajdani, G.: O mykoflóre Slovenska. Poznaj a chráň, 1987, č. 6. Haviar,
  Ťapajová, E.: Zauzlený dialóg. In: Slovenka, roč. 39, č. 31. (11. 12. 1987).
  Hajdani, G.: O mykoflóre Slovenska. Poznaj a chráň, 1987, č. 6.
  Haviar, Š.: Hovoríme s autorom nového Atlasu húb. In: Slovensko, roč. 12,1988, č. 4.
  Ťapajová, E.: Čas narovnávania. In. Slovenský denník, roč. 1, č. 25, s. 5 (16. 5. 1990).
  Oravec, M.: Dnes ponúkame mykológa Ladislava Hagaru. In: Extra Slovensko, roč. 2, č. 50 (9. 12. 1993)
  Ursínyová, T.: Slobodnejšie myslieť i konať. In: Literárny týždenník, roč. 9,1996, č. 15.
  Balák, Š. : V čom je čaro jubilujúcej Slovenky.In: Slovenská republika, roč. 6, č. 53, s. 18 (5. 3. 1998).
  Krajný, D.: Najväčší atlas húb na svete.In: Quark, roč. XIII., 2007, č. 7.
  Mikšík, M.: Pripravujem nový atlas húb. Rozhovor s Ladislavem Hagarou. In: Svět hub, 2010, č. 3.

  Slovenský mykológ Ladislav Hagara dokončil najväčší atlas húb na svete
  http://www.hlavnespravy.sk/huby-slovensky-mykolog-ladislav-hagara-dokoncil-najvacsi-atlas-hub-na-svete/125318/
  http://www.equark.sk/index.php?cl=article&iid=1995&action=itemclick&tname=inlist&pr=click,default
  http://www.metoo.sk/11834/slovensky-mykolog-ladislav-hagara-pripravuje-najvacsi-atlas-hub-na-svete


  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Počas stredoškolských a vysokoškolských štúdií publikoval básne v časopisoch (napr. Mladá tvorba), zborníkoch (napr.
  Počas stredoškolských a vysokoškolských štúdií publikoval básne v časopisoch (napr. Mladá tvorba), zborníkoch (napr. Rotácia) a v rozhlase. Knižne debutoval zbierkou sociálne ladených noviel Kroky času (1979). Vo svojom prvom románe Arzén (1984) čerpal z rodného kraja a zobrazil devastujúci vplyv tepelnej elektrárne na životné prostredie, ako aj bezohľadný vzťah priemyselnej lobby k zdraviu obyvateľstva poškodzovanému arzénovými a sírnymi exhalátmi elektrárne. V románe Slnovrat (1978), situovanom do prostredia biochemického výskumného ústavu, približuje zdroje, prejavy a prekážky ľudskej tvorivosti. V románe Blíženci (1990) vnáša do literatúry nové technické témy – život astronómov a banských záchranárov. Príbeh románovej novely Uzly (1990) sa odohráva v pracovnom a rodinnom prostredí stavbárov.
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave absolvoval štúdium novinárstva obhajobou diplomovej práce Publicistika v obnovených Slovenských pohľadoch

  Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave absolvoval štúdium novinárstva obhajobou diplomovej práce Publicistika v obnovených Slovenských pohľadoch (1881–1900)(1968), ale pre články publikované v auguste 1968 proti vpádu okupačných vojsk nesmel pracovať ako novinár a vykonával iné povolania (bol pod dozorom Štátnej bezpečnosti, ktorá ho evidovala v kategórii „nepriateľská osoba“). V rokoch 1974 – 1987 bol knižným redaktorom vo vydavateľstve Osveta v Martine (roku 1979 obhajil rigoróznu prácu Jozefínska tlačová politika 1780 – 1790), v rokoch 1987 – 1990 redaktorom pôvodnej prózy vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave a v rokoch 1990 – 1998 riaditeľom časopiseckého vydavateľstva Živena, a. s., v  Bratislave. Od roku 1998 je predsedom Spoločnosti na výskum húb. Pracuje vo výbore Slovenskej mykologickej spoločnosti a je členom mykologických spoločnosti v ČR, Rakúsku a Nemecku. Roku 2003 obhájil dizertačnú prácu Rod Hyphodontia na Slovensku (Basidiomycota,Corticiaceae). Zozbieral a odborne spracoval viac než 15 000 herbárových položiek húb, ktoré tvoria rozsiahly pramenný materiál k mykoflóre Slovenska. Patrí medzi popredných európskych mykofloristov a fotografov húb. Jeho atlasy húb vyšli knižne v 33 vydaniach (popri slovenčine aj v češtine, francúzštine, nemčine, holandčine a maďarčine). Od roku 1969 študuje a zhromažďuje materiál k pripravovanému onomasticko-biografickému dielu Hornonitrianske rody a osobnosti. Žije v Bratislave.
   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Kroky času (1979)
  • Arzén (1984)
  • Slnovrat (1987)
  • Blíženci (1990)
  • Uzly (1990)

  Odborná literatúra

  • Atlas húb (1987, 1993, 1995, 1998, 1999, 2002)
  • Huby dvojníky (1992)
  • Veľký atlas húb (2005, 2010)
  • Huby (2006)

  Editorská činnosť

  • Matej Hrebenda: Vlastný životopis (1976)
 • Preložené diela

  Encyclopédie illustrée les Champignons (1995, 1996); Illustriertes Lexikon der Pilze (1996); Das grosse farbige Handbuch der Pilze (1996); Encyclopedie van paddestoelen (1997);
  Encyclopédie illustrée les Champignons (1995, 1996);
  Illustriertes Lexikon der Pilze (1996);
  Das grosse farbige Handbuch der Pilze (1996);
  Encyclopedie van paddestoelen (1997);
  Atlas hub (1993, 1995, 1998,1999, 2002);
  Houby (1999) Gombák képes enciklopédiája (1999);
  Houby (2006);
  Houby (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005); s V. Antonínom a J. Baierom Les Champignons (2000); s V. Antonínom a J. Baierom
  Velký atlas hub (2005, 2010); s V. Antonínom a J. Baierom
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Ladislav Hagara – 75). I n: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 153 – 154. MIKOLAJ, Dušan – HAGARA,
  ŠAH: Pripomíname si (Ladislav Hagara – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 153 – 154.

  MIKOLAJ, Dušan – HAGARA, Ladislav: Keď pre spisovateľa sú naj kôrnatce (Rozhovor + o autorovi). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 9.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, 2. vyd. SNK - LIC, Martin - Bratislava 2008.

  REZNÍK, Jaroslav: Túry do literatúry. Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2012.

  Encyclopaedia Beliana, zv. 5. Bratislava, Encyklopedický ústav SAV – Veda  2007.

  JANITOR, A.: Šesťdesiatiny PhDr. Ladislava Hagaru, PhD. Mykologické listy, 2005, č.92.    

  Kto bol kto v hospodárstve SR v roku 1997. Trendy, Bratislava 1998.

  KRAJNÁ, A.: Transformácia Vydavateľstva Živena. 1993. Diplomová práca na FFUK v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Slovenského literárneho fondu za román Arzén (1984) Zlatá medaila Slovenského zväzu žien za román Arzén (1985)
  Prémia Slovenského literárneho fondu za román Arzén (1984)
  Zlatá medaila Slovenského zväzu žien za román Arzén (1985)
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013