Libor Knězek

Narodenie 13. 7. 1929 Frenštát pod Radhoštěm (Česko)
Úmrtie 13. 4. 2017 • Pseudonym

  Zdeněk Kubka
 • Životopis autora

  R. 1940 – 48 študoval na gymnáziách vo Frenštáte pod Radhoštěm a vo Valašskom Meziříčí, 1948 – 52 literárnu

  R. 1940 – 48 študoval na gymnáziách vo Frenštáte pod Radhoštěm a vo Valašskom Meziříčí, 1948 – 52 literárnu vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1952 – 55 vedecký ašpirant na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave, kde 1956 – 58 pôsobil ako vedúci literárneho oddelenia v Slov. múzeu, 1958 – 59 kustód Múzea J. Jesenského, 1959 – 90 referent, neskôr vedúci literárneho odboru vo Zväze slov. spisovateľov, súčasne 1980 – 86 prednášal dejiny slov. literatúry na Filozofickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci, od r. 1990 žije na dôchodku v Bratislave a vo Frenštáte pod Radhoštěm. V oblasti literárnej histórie sa venoval slov. a českej literatúre a vzájomným česko-slov. literárnym vzťahom 19. a 20. stor. Knižne vydal popularizačné profily o českých a slov. spisovateľoch O Petru Jilemnickém, O Ivanu Olbrachtovi (oba 1951), Fraňo Kráľ (1953), Detstvo a mladosť Fraňa Kráľa (1973), Národný umelec Fraňo Kráľ (1981), biografie o B. Strnadlovi-Četynovi Krajina černá lesem (1998) a jeho bratovi J. Strnadlovi Shledání s krajem (1999). Autor populárno-náučného atlasu Literárne prechádzky po Stredoslovenskom kraji (1965) a príručky Současná slovenská literatura (1986), s J. Nečasom napísal Malý literární místopis Československa (1972). V oblasti literarnej bibliografie pripravil súpisy Preklady z iných literatúr do slovenčiny 1945 – 1968, 1 – 2 (1969), Literatúra socialistických štátov na Slovensku 1968 – 69, Slovenská literatúra v prekladoch 1945 – 1966, Dvadsať rokov vydavateľstva Slovenský spisovateľ 1950 – 1970 (všetky 1970), Bibliografia knižných prác členov ZSS (1974), zostavil aj ďalšie bibliografické súpisy o slov. spisovateľoch 19. a 20. stor. Bohatá bola i jeho editorská činnosť, reedoval revue DAV (1965), zostavil a komentoval početné literárne antológie a zborníky, tlačou vyšli jeho scénické pásma z tvorby slov. spisovateľov, na vydanie pripravil spisy F. Šrámka, L. Novomeského, J. Poničana a F. Kráľa, participoval na vzniku prehľadu svetovej literárnej tvorby Encyklopédia literárnych diel (1989). Ako popularizátor a publicista propagoval literatúru v periodickej tlači, rozhlase, televízii i v literárnomúzejnej činnosti.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Život v práci i túžbach (2001)
  • Můj Frenštát (2002)

  Literárna veda

  • O Ivanu Olbrachtovi (1951)
  • O Petru Jilemnickém (1951)
  • Fraňo Kráľ (1953)
  • Literárne prechádzky po Stredoslovenskom kraji (1965, s L. Knězkom)
  • Preklady z iných literatúr do slovenčiny 1945 – 1968, 1 – 2 (1969)
  • Dvadsať rokov vydavateľstva Slovenský spisovateľ 1950 – 1970 (1970)
  • Literatúra socialistických štátov na Slovensku 1968 – 69 (1970)
  • Slovenská literatúra v prekladoch 1945 – 1966 (1970)
  • Malý literární místopis Československa (1972)
  • Detstvo a mladosť Fraňa Kráľa (1973)
  • Bibliografia knižných prác členov ZSS (1974)
  • Národný umelec Fraňo Kráľ (1981)
  • Současná slovenská literatura (1986)
  • Encyklopédia literárnych diel (1989, spoluautor)
  • Krajina černá lesem (1998)
  • Shledání s krajem (1999)

  Publicistika

  • Ve Frenštátě mají rádi poezii (2003)

  Editorská činnosť

  • Preklady z iných literatúr do slovenčiny 1945 – 1960 (1969)
  • Keď šíky šli (1983)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ANDRUŠKA, Peter: Za Liborom Knězkom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 131 – 134. ŠAH: Libor Knězek – 75.
  ANDRUŠKA, Peter: Za Liborom Knězkom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 131 – 134.

  ŠAH: Libor Knězek – 75. (Pripomíname si – júl). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 314.

  ŠAH: Pripomíname si v júli. Libor Knězek. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 317.

  ANDRUŠKA, Peter: Domov v podtexte i v texte. Libor Knězek: Krajina černá lesem... (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 10, s. 130 – 131.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013