Ľudmila Podjavorinská

Narodenie 26. 4. 1872 Bzince pod Javorinou
Úmrtie 2. 3. 1951 Nové Mesto nad Váhom • Pseudonym

  Božena, Damascena, Ľ. Šeršelínová, Ľudka, Ľudmila, Ľudmila Podjavorinská, Ľudmila R., Ľudmila Ružodolská, Teta Ľudmila
 • Životopis autora

  Navštevovala školy v Bzinciach pod Javorinou a v Horných Salibách, ďalej sa vzdelávala samoštúdiom. Do r. 1910 žila

  Navštevovala školy v Bzinciach pod Javorinou a v Horných Salibách, ďalej sa vzdelávala samoštúdiom. Do r. 1910 žila v Bzinciach pod Javorinou, potom v Novom Meste nad Váhom, v r. 1920 – 25 bola úradníčkou slúžnovského úradu. V slov. poézii je príslušníčkou generácie stojacej medzi tvorbou P. O. Hviezdoslava a I. Kraska. Napísala zbierky lyrických básní Z vesny života (1895), Piesne samoty (1942), zbierky veršovanej epiky Balady (1930) a Balady a povesti (1946), podstatná časť jej básnickej tvorby však zostala roztrúsená v časopisoch. Autorka veršovaných poviedok Po bále (1903), Na bále (1905), Prelud (1915). V próze čerpala námety z dedinského prostredia. Písala drobné črty, humoresky, úsmevné poviedky (Kmotrovia figliari, Fako Ďura Kotúlku, Pod svietňom), tragické poviedky (Ondráš), prózy so sociálnymi a etickými konfliktmi i so ženskou tematikou (Za neistými túžbami, Rôznymi cestami, Za šťastím, Z domova, Postupne a i.). Jej prózy vyšli v knižných zbierkach Protivy (1893), Kde sa vzal? (1906), Dvaja bratia a Nešťastie pôvodcom šťastia (1909), Otrok (1914), novely Dozvuky (1895), „Ideál“, Pozde (obe 1896), V otroctve (1905), Blud (1906), Žena (1910). V slov. literatúre má však zakladateľský význam jej tvorba pre deti a mládež. Verše pre deti začala uverejňovať r. 1901 v Novinách malých, potom v Zorničke, Včelke, Priateľovi dietok a neskôr najmä v Slniečku. Autorka zbierok detských veršov Kytka veršov pre slovenské dietky (1921), Veršíky pre maličkých (1930); od 20. rokov sa viac venovala detskej epike a od veršovaných anekdôt (Medový hrniec, 1930) prešla k príbehom so zvieracími hrdinami (Zajko-Bojko, 1930; Škovránok, 1939; Zvonky, 1942; Čin-Čin, 1943). Básne pre deti so sociálnymi motívmi zaradila do zbierky Klásky (1947). Napísala zbierku rozprávok Čarovné skielka (1931) a novelu Baránok Boží (1932). Viacere jej diela boli zhudobnené a inšpirovali autorov scénických, rozhlasových a televíznych adaptácií. Venovala sa aj prekladateľskej a publicistickej práci a v 30. rokoch uverejnila niekoľko spomienkových čŕt (Z kroniky môjho rodného domu, Z rodinnej kroniky, Potopené duše a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Fako Ďura Kotúlku
  • Kmotrovia figliari
  • Ondráš
  • Pod svietňom
  • Postupne
  • Rôznymi cestami
  • Z domova
  • Za neistými túžbami
  • Za šťastím
  • Protivy (1893)
  • Dozvuky (1895)
  • „Ideál“ (1896)
  • Pozde (1896)
  • V otroctve (1905)
  • Blud (1906)
  • Kde sa vzal? (1906)
  • Dvaja bratia a Nešťastie pôvodcom šťastia (1909)
  • Žena (1910)
  • Otrok (1914)

  Poézia

  • Z vesny života (1895)
  • Po bále (1903, veršovaná poviedka)
  • Na bále (1905, veršovaná poviedka)
  • Prelud (1915, veršovaná poviedka)
  • Balady (1930, veršovaná epika)
  • Piesne samoty (1942)
  • Balady a povesti (1946, veršovaná epika)

  Pre deti a mládež

  Publicistika

  • Potopené duše (spomienkové črty)
  • Z kroniky môjho rodného domu (spomienkové črty)
  • Z rodinnej kroniky (spomienkové črty)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČOMAJ, Ján: Gustáv Rumánek / Za vôňou bryndze – O rode Michala Klimáčka, starého otca Ľudmily Podjavorinskej (Sedem viet o siedmich knihách).
  ČOMAJ, Ján: Gustáv Rumánek / Za vôňou bryndze – O rode Michala Klimáčka, starého otca Ľudmily Podjavorinskej (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 120 – 121.

  MRÁZ, Peter: Lyrický subjekt v knižnom debute Podjavorinskej a v básňach Kraska. In: Literárny týždenník, roč. XXVIII, 11. 2. 2015, č. 5 – 6, s. 6.

  ĎUROVČÍKOVÁ, Margita: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1952). Biografistika. In: Knižnice, roč. 12, 2011, č. 3, s. 43 – 45.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013