Foto©Peter Prochazka
Foto©Peter Prochazka
 • Životopis autora

  R. 1964 – 67 študoval na gymnáziu a 1967 – 72 nemčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1970

  R. 1964 – 67 študoval na gymnáziu a 1967 – 72 nemčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1970 – 72 absolvoval študijný pobyt na univerzite v Rostocku. Po štúdiách pôsobil r. 1973 – 77 ako odborný pracovník Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 1977 – 80 redaktor Východoslov. vydavateľstva v Košiciach, 1980 – 85 v slobodnom povolaní, 1985 – 90 pracovník Št. vedeckej knižnice, od 1990 pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, resp. Prešovskej univerzity. Autor próz V tomto meste v tejto chvíli (1979), Náhodní okoloidúci (1987) a románu Lanské snehy (2009). Ten je komponovaný ako spomienky Karola Manika, rodáka z horného Šariša, zachytávajúce dôležité dejinné medzníky posledných rokov. Petraško prekladá z nemčiny a angličtiny, je autorom televíznej hry V tomto meste v tejto chvíli (1983), viacerých rozhlasových hier a adaptácií divadelných hier pre rozhlas. Početné preklady, literárne, odborné a publicistické články publikoval v súčasných periodikách (Romboid, Revue svetovej literatúry, Slov. pohľady, Literárny týždenník, Javisko a i.). Zostavil beletristický zborník V krajine (1981), pripravil Súpis kníh z pozostalosti PhDr. Jozefa Repčaka (1986).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • V tomto meste v tejto chvíli (1979)
  • Náhodní okoloidúci (1987)
  • Lanské snehy (2009, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  Literatúra faktu

  • A svetlo bolo ako vo dne : v Prešove na konci vojny (2016)

  Literárna veda

  • Súpis kníh z pozostalosti PhDr. Jozefa Repčáka (1986)
  • Blízki vzdialení : slovensko-nemecké (nielen) literárne vzťahy (2013)
  • Cez jazyk k skutočnosti : vybrané recenzie nemeckej literatúry (2017)

  Scenáristika

  • V tomto meste v tejto chvíli (1983)

  Editorská činnosť

  • V krajine (1981)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  MORAVČÍKOVÁ, Marta: Strážca jazera. (Recenzia). In: Knižná revue , roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, s. 8 – 9. ŠAH: Ľudovít
  MORAVČÍKOVÁ, Marta: Strážca jazera. (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, s. 8 – 9.

  ŠAH: Ľudovít Petraško – 55. (Pripomíname si – august). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 318.

  ČAKANEK, Ján: Sneh, ktorý sa neroztápa. (recenzia). In: Knižná revue, roč. XX, č. 2 (2010), s. 4.
  Zobraziť všetko