Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Životopis autora

  Študovala na Jedenásťročnej strednej škole v Šuranoch, kde r. 1959 maturovala, 1959 – 63 na Pedagogickej fakulte v Nitre. Po štúdiách

  Študovala na Jedenásťročnej strednej škole v Šuranoch, kde r. 1959 maturovala, 1959 – 63 na Pedagogickej fakulte v Nitre. Po štúdiách pôsobila ako zastupujúca učiteľka na rozličných miestach, od 1969 bola redaktorkou a od 1971 pražskou spravodajkyňou denníka Ľud, od 1972 dramaturgičkou Hlavnej redakcie pre deti a mládež v Čs. televízii v Bratislave. Po časopiseckých literárnych začiatkoch (Ľud, Smena, Mladá tvorba) sa sústredila na básnickú tvorbu a na tvorbu pre deti a mládež. Knižne debutovala básnickou zbierkou Vstupujte bosí (1966), potom sa venovala tvorbe próz a televíznych seriálov pre deti, čo súviselo s jej profesionálnou prácou televíznej dramaturgičky. Jej televízny seriál Pásli ovce valasi (1973) vyšiel v rozprávkovej knihe pod názvom Maťko a Kubko (1977), po ktorej nasledovali knižky autorských rozprávok Bosá jabloň (1980), O netopierovi, ktorý nechcel spávať (1981) a Dvaja na ceste (2002), medzitým  vydala bábkovú hru Hašterica (1978). Autorka televíznych scenárov rozprávok a seriálov Pán Zametač Silvester (1974), Rozprávky pre somárika (1975), Kolovrátok (1976), Rozprávky z hliny (1977), Morské rozprávky (1978), Na polici v hrnci (1979) a i. Venovala sa aj prekladaniu detskej literatúry z češtiny. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Vstupujte bosí (1966)

  Pre deti a mládež

  • Hašterica (1978, bábková hra)
  • Próza

   Maťko a Kubko (1977, 10.vydanie, 2007)
  • Bosá jabloň (1980)
  • O netopierovi, ktorý nechcel spávať (1981)
  • Dvaja na ceste (2002)

  Scenáristika

  • Pásli ovce valasi (1973, televízny seriál (knižne Maťko a Kubko, 1977)
  • Pán Zametač Silvester (1974)
  • Rozprávky pre somárika (1975)
  • Kolovrátok (1976)
  • Rozprávky z hliny (1977)
  • Morské rozprávky (1978)
  • Na polici v hrnci (1979)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Mariana Grznárová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 154. DEMEKOVÁ, Adela –
  ŠAH: Mariana Grznárová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 154.

  DEMEKOVÁ, Adela – GRZNÁROVÁ, Marianna: Som rada v anonymite (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 25. 11. 2009, č. 24, s. 12.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XX.

  STANKOVIČOVÁ, Henrieta: O detstve a iných snoch (Mariana Grznárová: Balóny pani Barusovej). In: Knižná revue, roč. XV, 19. 1. 2005, č. 2, s. 5.

  VLNKA, Jaroslav: Marianna Grznárová: Dvaja na ceste. In: Bibiana, roč. 10, č. 4 (2003), s. 47-48

  KOVLČÍKOVÁ, Elena – GRZNÁROVÁ, Marianna: Je viac dobrých kníh než dobrých čiteľov (Rozhovor s autorkou kníh pre deti a scenáristkou Mariannou Grznárovou). In: Knižná revue, roč. XIII, 11. 6. 2003, č. 12, s. 12.


  ŠAH: Marianna Grznárová. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 156.

  STANISLAVOVÁ, Zuzana: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov 1998.

  KOPÁL, Ján: Próza a poézia pre deti a mládež – teória, poetológia. Nitra 1997.

  JURČO, Milan: Čudný tvor – Hašterica. Zlatý máj, 23, 1979, č. 3, s. 155 – 158.

  KOPÁL, Ján: Marianna Grznárová: Maťko a Kubko. In: Slovenské pohľady, roč. 94, č. 7 (1978), s. 137 – 138
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Tradičnejší typ animovaných rozprávok posunula na vyššiu hodnotovú úroveň tvorba Marianny Grznárovej (1941). Humorný
  Tradičnejší typ animovaných rozprávok posunula na vyššiu hodnotovú
  úroveň tvorba Marianny Grznárovej (1941). Humorný tón, založený
  na jemnom parodovaní tematiky, sujetu i rozprávačskej obradnosti ľudovej
  rozprávky, priniesli rozprávky Maťko a Kubko (1977, ako televízny večerníčkový
  seriál Pásli ovce valasi 1973), a to najmä zásluhou vtipného až
  groteskného podania jednotlivých príbehov dvoch svojráznych, dobromyseľných
  a smiešne nešikovných valachov. Spojenie charakteristických
  vlastností dieťaťa so statusom dospelých osôb v ich postavách vyvoláva
  komický efekt, pričom príbehy zároveň zdôrazňujú harmóniu a spolupatričnosť
  v medziľudských vzťahoch. Hravosť v prepojení s lyrickou atmosférou
  a symbolikou charakterizuje aj jej rozprávkové miniatúry Bosá
  jabloň (1980).
  In: Zuzana Stanislavová: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. Bratislava, Literárne informačné centrum 2010
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory