Michal Kišš

Narodenie 5. 12. 1846 Uhrovec
Úmrtie 3. 3. 1927 Trenčín • Pseudonym

  Bebravín, Lubský, Lužanský, Malý Mišík, Miško Stankovský, Tarabovský, Uhroveský
 • Životopis autora

  R. 1860 – 61 študoval na gymnáziu v Modre, 1861 – 67 na ev. lýceu v Banskej Štiavnici. R. 1867 – 87 pôsobil ako učiteľ na ev. ľudovej škole v Podlužanoch, 1887 – 1910 v Malých

  R. 1860 – 61 študoval na gymnáziu v Modre, 1861 – 67 na ev. lýceu v Banskej Štiavnici. R. 1867 – 87 pôsobil ako učiteľ na ev. ľudovej škole v Podlužanoch, 1887 – 1910 v Malých Stankovciach, od r. 1910 žil na penzii v Trenčíne. Literárne činný už od banskoštiavnických štúdií, keď pod vplyvom poézie J. Botta písal postromantickú, epigónsku občiansku lyriku, ktorú neskôr uverejňoval spolu s krátkymi prózami v periodikách Junoš, Sokol, Národný hlásnik, Slov. pohľady a i. Po r. 1918 často frekventovaný ako populárny prostonárodný básnik, jeho staršie i novšie básne s tematikou boja za národnú slobodu vychádzali temer vo všetkých periodikách a stali sa súčasťou čítankovej literatúry. Knižne debutoval až r. 1922 básnickou zbierkou Kytka citov srdca slovenského, ďalšie verše vyšli vo výberoch Kišš mládeži (1924) a Výbor z básní Michala Kišša (1926). Venoval sa aj publicistike, uverejňoval spomienkové články na významné udalosti, najmä však na osobnosti slov. národného a literárneho života. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Kytka citov srdca slovenského (1922)
  • Kišš mládeži (1924)
  • Výbor z básní Michala Kišša (1926)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013