Mikuláš Bakoš

Narodenie 9. 2. 1914 Odesa (Ukrajina)
Úmrtie 20. 6. 1972 Bratislava • Pseudonym

  Nikola Bakoš, Nikola, Zozo Čierny
 • Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
 • Životopis autora

  Mikuláš Bakoš (dcéra → Zuzana Bakošová-Hlavenková) v r. 1924 – 32 študoval na gymnáziu v Trnave, 1932 – 33 na

  Mikuláš Bakoš (dcéra → Zuzana Bakošová-Hlavenková) v r. 1924 – 32 študoval na gymnáziu v Trnave, 1932 – 33 na Vysokej škole obchodnej v Prahe, 1933 – 36 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe. Od r. 1939 bol knihovníkom Univ. knižnice v Bratislave, r. 1943 – 48 pracovník Literárnovedného ústavu SAVU, r. 1948 – 60 prof. na Filozofickej fakulte bratislavskej univerzity, od r. 1960 vedecký pracovník Ústavu slov. literatury SAV, od r. 1964 riaditeľ Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV v Bratislave. Popredný literárny vedec, zakladateľ slov. štrukturalizmu, prekladateľ a pedagóg. Spočiatku sa venoval hlavne prekladaniu umeleckej a odbornej literatúry z ruštiny. Účastník diskusií o nadrealistickej poezii, redigoval prvé zbierky a zborníky nadrealistov, vedecky osvetľoval nástup tejto generácie, venoval sa najmä básnickému jazyku modernej poézie. Autor monografie Vývin slovenského verša (1939, prepracované 1949, 1966), antológie Teória literatúry (1941), knižnej štúdie Problém vývinovej periodizácie slovenskej literatúry (1944), knihy Stalin a umenie (1953). Nadrealizmu venoval publikáciu Avantgarda 38 (1969). Základne príspevky osvetľujuce literárny proces  zaradil do kníh Literatúra a nadstavba (1960), Problémy literárnej vedy včera a dnes (1964) a Literárna história a historická poetika (1973).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Stalin a umenie (1953)

  Literárna veda

  • Vývin slovenského verša (1939, prepracované 1949, 1966)
  • Teória literatúry (1941)
  • Problém vývinovej periodizácie slovenskej literatúry (1944)
  • Literatúra a nadstavba (1960)
  • Problémy literárnej vedy včera a dnes (1964)
  • Avantgarda 38 (1969)
  • Literárna história a historická poetika (1973)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  POSPÍŠIL, Ivan (preložila Ingrid Skalická): Spoza Moravy. Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Semiotika literatúry. Ed. a zost.
  POSPÍŠIL, Ivan (preložila Ingrid Skalická): Spoza Moravy. Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Semiotika literatúry. Ed. a zost. Dušan Teplan. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 147 – 149.

  ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 247 – 252.

  ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118.

  RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 309.

  MACSALIOVÁ, Lenka: Teplan, Dušan (eds.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 2, s. 155 – 158.

  KAČALA, Ján: Jazykovedec a literárne dielo. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4 s. 56 – 63.

  CHORVÁT, Peter: Tri roky v kasárňach. Pôsobenie Mikuláša Bakoša na Ministerstve národnej obrany v Bratislave (1941 – 1944). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 54 – 56.

  GAŠINEC, Eduard: Nedopovedané spisovateľské anekdotárium. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 151 – 153.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013