Milan Lajčiak

Narodenie 22. 4. 1926 Košice
Úmrtie 22. 5. 1987 Bratislava • Životopis autora

  R. 1936 – 44 študoval na gymnáziách v Košiciach a v Prešove, 1947 absolvoval Vyššiu ústrednú školu

  R. 1936 – 44 študoval na gymnáziách v Košiciach a v Prešove, 1947 absolvoval Vyššiu ústrednú školu Ústredného výboru KSČ v Prahe. R. 1944 účastník SNP, 1945 zatknutý a väznený v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a v rakúskom Puppingu. R. 1945 redaktor časopisu Východoslov. partizán a pracovník Ústredného výboru KSS pre východné Slovensko v Košiciach, 1945 – 46 Čs. rozhlasu v Bratislave, tajomník Okr. výboru KSS v Gelnici a 1946 – 47 oblastného výboru KSS v Košiciach, 1948 – 50 pracovník sekretariátu Ústredného výboru KSS, 1950 – 52 tajomník Čs.-sovietskeho inštitútu, 1952 – 54 tajomník a predseda Zväzu slov. spisovateľov, 1955 – 56 pracovník Povereníctva kultúry v Bratislave, 1956 – 61 radca čs. veľvyslanectva v Moskve, 1961 – 67 redaktor denníka Pravda, 1967 riaditeľ Divadelného a literárneho zastupiteľstva (DILIZA), 1967 – 68 šéfredaktor týždenníka Predvoj v Bratislave, 1968 – 75 pracovník čs. Ministerstva zahraničných vecí, z toho 1969 – 75 veľvyslanec ČSSR vo Švajčiarsku, 1975 – 81 námestník riaditeľa Čs. filmu v Prahe, od 1982 žil v Bratislave ako spisovateľ v slobodnom povolaní. Jeden z hlavných reprezentantov nastupujúcej vlny tzv. slov. socialistickej poézie. Autor zbierok Súdružka moja zem (1949), Pozdrav (1949), Nenávidím a milujem (1950), Pieseň o veľkom priateľstve(1950), Ráno (1951), Vernosť (1952), Listy z ďaleka (1954), Ich nezarastie bodľačie (1954), Živý ku živým prichodí (1955), Krvavým potôčkom (1956), Noc na Kintamani (1957), Kniha istoty (1960), Osudy (1964), Nahá neha (1965), Úskalia (1973), Listy sivovláske (1974), Z nových listov sivovláske (1978), Súzvuky (1983), Slovo ľuďom dobrým (1986). Detskému čitateľovi je určená zbierka Verše deťom (1952); autor úvah Jesenné eseje (1970); posmrtne vyšli jeho publicistické práce Básnik a doba (1988). Venoval sa aj prekladateľskej činnosti, preložil poéziu sovietskych (V. V. Majakovskij, K. M. Simonov, A. A. Surkov, N. S. Tichonov) a českých básnikov (J. Wolker, V. Nezval, F. Halas, V. Holan).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Pozdrav (1949)
  • Súdružka moja zem (1949)
  • Nenávidím a milujem (1950)
  • Pieseň o veľkom priateľstve (1950)
  • Ráno (1951)
  • Vernosť (1952)
  • Ich nezarastie bodľačie (1954)
  • Listy z ďaleka (1954)
  • Živý ku živým prichodí (1955)
  • Krvavým potôčkom (1956)
  • Noc na Kintamani (1957)
  • Kniha istoty (1960)
  • Osudy (1964)
  • Nahá neha (1965)
  • Úskalia (1973)
  • Listy sivovláske (1974)
  • Z nových listov sivovláske (1978)
  • Súzvuky (1983)
  • Slovo ľuďom dobrým (1986)

  Esej

  • Jesenné eseje (1970)
  • Básnik a doba (1988)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Verše deťom (1952)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013