• Pseudonym

  Marián Petrík
 • Životopis autora

  Po maturite na gymnáziu v Topoľčanoch (1951) študoval r. 1951 – 53 na vojenskej akadémii v Litoměřiciach, r. 1962 – 67 dramaturgiu na Vysokej škole

  Po maturite na gymnáziu v Topoľčanoch (1951) študoval r. 1951 – 53 na vojenskej akadémii v Litoměřiciach, r. 1962 – 67 dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, r. 1969 – 72 teóriu a dejiny filmu, divadla, rozhlasu a televízie na Masarykovej univerzite v Brne. V r. 1961 – 70 pôsobil ako redaktor týždenníka Život a denníka Pravda, r. 1970 – 74 mesačníka Film a divadlo, v r. 1974 – 88 bol pracovníkom Slovkoncertu, r. 1988 – 90 odborným pracovníkom Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, r. 1990 – 93 zástupcom šéfredaktora denníka Slov. republika, r. 1995 – 96 riaditeľom dramaturgie a programu Slov. televizie, r. 1996 – 99 odborným pracovníkom Národného divadelného centra v Bratislave, od r. 1998 je pedagógom na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zaoberá sa predovšetkým divadelnou kritikou a novšou divadelnou históriou i jej výraznými osobnosťami, čo dokumentujú viaceré vydané knižné monografie: Režisér Karol L. Zachar (1970), Z dejín ochotníckeho divadla v Liptove (1977), Frontové divadlá slovenskej armády 1943 (1998), Krátke dejiny divadla (2004), Mária Kráľvičová (2007) a i. Napísal niekoľko scenárov televíznych dokumentárnych filmov a rozhlasových dramatizácií románov. Zostavil viacero zborníkov, v ktorých uverejnil početné štúdie (Ctibor Filčík, 1993; Viliam Záborský, 1995; Bol raz jeden kabaret – Tatra revue, 1997; Gustáv Valach, 2004; Stanislav Vrbka, 2005 a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Milan Polák – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 156 – 157. SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu
  ŠAH: Milan Polák – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 156 – 157.

  SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXII.

  ŤAPAJOVÁ, Elena: Milan Polák: Divadlo. Jeho cesta dejinami. In: Knižná revue, roč. XX, 31. 3. 2010, č. 7, s. 10.

  ČOMAJ, Ján: Milan Polák: Mária Kráľovičová (Portrét herečky). (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 122.

  KOŠŤÁLOVÁ, Marcela: Divadlo ako zrkadlo doby a mravov (Stanislav Vrbka, kritik bez kompromisov. Zostavil Milan Polák). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 11.

  FERUSOVÁ, Milan: Krátke dejiny divadla (Sprievodcovia divadlom). In: Knižná revue, roč. XV, 11. 5. 2005, č. 10, s. 11.

  JANÍK, Pavol: Prepotrebná publikácia. Milan Polák: Krátke dejiny divadla. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 121 – 1221.

  ŠAH: Milan Polák – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 1, s. 157.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013