Miroslav Anton Huska

Narodenie 30. 5. 1905 Liptovský Michal
Úmrtie 23. 12. 1975 Bratislava • Pseudonym

  Lipták, Michalský, Miro Svojan, Miro Svojanov, Spectator
 • Životopis autora

  R. 1917 – 25 študoval na gymnáziu v Ružomberku, 1925 – 29 slavistiku a národopis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, na ktorej 1929 – 36 pôsobil ako asistent Slovanského seminára, v

  R. 1917 – 25 študoval na gymnáziu v Ružomberku, 1925 – 29 slavistiku a národopis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, na ktorej 1929 – 36 pôsobil ako asistent Slovanského seminára, v tomto období absolvoval študijné pobyty na viacerých univerzitách (Belehrad, Záhreb, Krakov, Ľubľana, Sofia). R. 1936 – 39 kultúrny redaktor Slov. východu a Novosti v Košiciach a Slov. hlasu v Žiline, 1939 – 41 prof. na gymnáziu v Michalovciach, 1941 – 45 kultúrny redaktor Slov. tlačovej kancelárie, 1945 vedúci redaktor Zpravodajskej agentúry  Slovenska (ZAS) v Bratislave, 1945 – 49 zahraničný spravodajca Čs. tlačovej kancelárie v Budapešti, 1950 – 51 šéfredaktor časopisu Bojovník v Bratislave, 1951 – 52 robotník v Železnorudných baniach v Rudňanoch, 1952 – 54 redaktor v Liptovskom Hrádku, 1955 – 58 pracovník Liptovského múzea v Ružomberku, 1958 – 60 Národopisného ústavu SAV v Bratislave, 1960 – 63 SNM v Martine, od r. 1963 na invalidnom dôchodku. Novinár, redaktor, spravodajca a publicista so zameraním na otázky kultúry, autor kultúrnych, historických, politických a i. publikácií. Vo vedeckej činnosti hlavnu pozornosť venoval folkloristike a etnografii, napísal práce Liptovskí murári (1966) a Slovenskí pltníci (1972), ako aj množstvo štúdií, v ktorých sa sústredil hlavne na žáner slov. ľudových rozprávok a povestí. V oblasti literárnej histórie sa prezentoval aj materiálovými príspevkami o slov. spisovateľoch obdobia romantizmu a monografiou Daniel Záboj Lauček (1935). Vo vlastnej umeleckej činnosti od r. 1922 prispieval básňami do slov. periodík, napokon ale vynikol predovšetkým ako spisovateľ pre deti a mládež. Autor kníh o pltníkoch, baníkoch, hradoch a i.:  Jánošík a víly (1959), Liptovské povesti (1965), Biela plť na Váhu (1966), Tri zlaté tulipány (1970), Skalný hrad na Kriváni (1972), Tatranský zlatý jeleň (1974) a Letia plte dolu vodou (1977). Spolu s J. Poliakom pripravil reprezentatívnu antológiu Slovenské báje (1973) a Slovenské povesti (1979). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Jánošík a víly (1959)
  • Liptovské povesti (1965)
  • Biela plť na Váhu (1966)
  • Tri zlaté tulipány (1970)
  • Skalný hrad na Kriváni (1972)
  • Tatranský zlatý jeleň (1974)
  • Letia plte dolu vodou (1977)

  Odborná literatúra

  • Liptovskí murári (1966)
  • Slovenskí pltníci (1972)

  Literárna veda

  • Daniel Záboj Lauček (1935)

  Editorská činnosť

  • Slovenské báje (1973, spoločné dielo M. A. Huska, J. Poliak)
  • Slovenské povesti (1979, spoločné dielo M. A. Huska, J. Poliak)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013