Mišo Kováč-Adamov

Narodenie 24. 5. 1930 Zlaté Moravce • Pseudonym

  Adamov, M. Borkov, Elena Marčáková, Elena Mariášová, K. Michalov, Mišo K. Adamov, Martin Križava
 • Životopis autora

  Obč. m. Michal Kováč. R. 1946 – 51 študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach, 1951 – 56 slovenčinu a literárnu vedu, 1961 – 62

  Obč. m. Michal Kováč. R. 1946 – 51 študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach, 1951 – 56 slovenčinu a literárnu vedu, 1961 – 62 knihovníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1969 – 70 muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňu v Brne. R. 1956 – 90 pôsobil v Matici slov. v Martine sprvu ako pracovník bibliografického oddelenia, 1966 – 71 riaditeľ Pamätníka slov. literatúry, 1971 – 90 pracovník Literárneho múzea, súčasne 1971 – 99 prednášal literárnu muzeológiu na univerzite v Brne, 1990 – 92 námestník ministra kultúry Slov. republiky v Bratislave, 1993 – 94 správca Matice slov. v Martine, od 1993 prednáša kultúrnu históriu a staroslovienčinu v teologickom inštitúte v Badíne, žije v Martine. Vo vedeckej práci sa sústredil na problematiku bibliografie, spracoval vyše 50 titulov rozličných súpisov literatúry, medzi nimi vzorový katalóg Filológia – Literárna veda – Krásna literatúra (1959) a Poznajme súčasnú slovenskú literatúru (1961). Spoluzostavovateľ pamätníc Matica slovenská (1963) a Historický rok (1966). Jeden zo zakladateľov slov. literárneho múzejníctva, autor monografie Úvod do štúdia literárnej muzeológie (1982). Ako teatrológ sa prezentoval monografickými prácami Bábkárska tvorba (1984), Slovenská ochotnícka scénografia (1986), Poznávajme dejiny ochotníckeho divadla (1993), Gorazdov Močenok (1998). V dramatickej tvorbe sa orientoval na rekonštruovanie ľudových hier (Tekvičky, 1981; Prvohry, 1984; Tomášik a Katarínka, 1989; Turobáj, 1994; Dorota, 1999). Deťom adresoval bábkové a činoherné predlohy Gašparko (1981), Skúška alebo Zahraj (1982), Čo je to čerieslo, aký je jarmok (1985) a i. Autorsky pripravil scenáre mimojaviskových hromadných divadelných predstavení Matica v dejinách – dejiny v Matici (1988), Župy v Matici – Matica v župach (1993), Prispenia Martina – svätého i Turčianskeho (1997). Pre rozhlas napísal hru Žatevná (1985) a od r. 1994 cyklus hier o osobnostiach z dejín cirkvi.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Tekvičky (1981, rekonštrukcia ľudovej hry)
  • Prvohry (1984, rekonštrukcia ľudovej hry)
  • Tomášik a Katarínka (1989, rekonštrukcia ľudovej hry)
  • Turobáj (1994, rekonštrukcia ľudovej hry)
  • Dorota (1999, rekonštrukcia ľudovej hry)
  • Hra o svätej Dorote (2013, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  • Gašparko (1981, hra)
  • Skúška alebo Zahraj (1982, hra)
  • Čo je to čerieslo, aký je jarmok (1985, hra)

  Odborná literatúra

  • Úvod do štúdia literárnej muzeológie (1982)
  • Bábkárska tvorba (1984)
  • Slovenská ochotnícka scénografia (1986)
  • Poznávajme dejiny ochotníckeho divadla (1993)
  • Gorazdov Močenok (1998, monografia)

  Literárna veda

  • Filológia – Literárna veda – Krásna literatúra (1959)
  • Poznajme súčasnú slovenskú literatúru (1961)

  Scenáristika

  • Matica v dejinách – dejiny v Matici (1988)
  • Župy v Matici – Matica v župach (1993)
  • Prispenia Martina – svätého i Turčianskeho (1997)

  Rozhlasová tvorba

  • Žatevná (1985, hra)

  Editorská činnosť

  • Matica slovenská (1963, spoluzostavovateľ)
  • Historický rok (1966, spoluzostavovateľ)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČOMAJ, Ján: Dôstojné dielo o krásnej tradícii (Július Paštéka, Mišo Kováč Adamov, Augustín Maťovčík:
  ČOMAJ, Ján: Dôstojné dielo o krásnej tradícii (Július Paštéka, Mišo Kováč Adamov, Augustín Maťovčík: Slovenské ľudové betlehemské hry). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 12.

  KOVAČKA, Miloš: Mišo Kováč-Adamov – 85. (Jubileá). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 25 – 26.

  ŠAH: Pripomíname si. Mišo Kováč-Adamov – 85. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 158 –159.

  BELÁK, Blažej: Mišo Kováč Adamov: Hra o svätej Dorote. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 138 – 140.

  ŠAH: Mišo Kováč-Adamov – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 158.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013