Nataša Hosťovecká

Narodenie 16. 5. 1954 Bratislava • Životopis autora

  Nataša HOSŤOVECKÁ v r. 1969 – 73 študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1973 – 74 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1976 –

  Nataša HOSŤOVECKÁ v r. 1969 – 73 študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1973 – 74 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1976 – 81 odbor literárny pracovník, redaktor a prekladateľ v Literárnom inštitúte M. Gorkého v Moskve. R. 1974 – 75 pôsobila ako asistentka výroby v Čs. televízii, 1981 – 87 pracovníčka Literárneho a hudobného múzea, 1987 – 88 spisovateľka, prekladateľka a publicistka v slobodnom povolaní, 1988 – 90 pracovníčka Domu detí a mládeže, 1990 – 98 redaktorka Slov. národných novín v Matici slov., od r. 1998 Slov. rozhlasu v Banskej Bystrici. Prvé básne uverejňovala od r. 1972 časopisecky a v zborníkoch, knižne jej vyšli básnické zbierky Strihanie vrkočov (1978), Hra na štvrtú ženu (1983), Na konci nekonečna (1987). Autorka poémy Ostrovy (1996), poetického diela Odnikiaľ nikam (1997) a prózy  Niečo ako nádej (1990). Zostavila viacero zborníkov a antológií zo súčasnej slov. poézie a prózy. Plodná autorka rozhlasových poviedok (Posledný úsmev, Siedma tvár, Syn, Na kopci, Prší mi do snov) a hier zo súčasnosti (Dvaja, 1985; Mať pocit domova, 1987; Mlčanie, 1988; V škriatkovisku, 1998; O tom to všetko je; Kto musí ísť z kola von; Náš otec  predstavený, všetky 2000), umelecko-dokumentárneho pásma Smrť je len krátka krivka cesty (1998). Rozhlasové hry prekladá z bulharčiny (S. Čorbadžiev, J. Dobreva, I. Chinov, E. Markov) a ruštiny. Od r. 1972 sa venuje aj publicistike, najmä v Slov. národných novinách.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Niečo ako nádej (1990)

  Poézia

  • Strihanie vrkočov (1978)
  • Hra na štvrtú ženu (1983)
  • Na konci nekonečna (1987)
  • Ostrovy (1996)
  • Odnikiaľ nikam (1997)

  Rozhlasová tvorba

  • Na kopci (rozhlasová poviedka)
  • Posledný úsmev (rozhlasová poviedka)
  • Prší mi do snov (rozhlasová poviedka)
  • Siedma tvár (rozhlasová poviedka)
  • Syn (rozhlasová poviedka)
  • Dvaja (1985, hra)
  • Mať pocit domova (1987, hra)
  • Mlčanie (1988, hra)
  • Smrť je len krátka krivka cesty (1998, umelecko-dokumentárne pásmo)
  • V škriatkovisku (1998, hra)
  • Kto musí ísť z kola von (2000, hra)
  • Náš otec predstavený (2000, hra)
  • O tom to všetko je (2000, hra)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  VLNKA, Jaroslav: Ostrovania. Nata Hosťovecká: Ostrovy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 114 – 116.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013