Pavel Bujnák

Narodenie 26. 4. 1882 Dolný Kubín
Úmrtie 13. 11. 1933 Praha (Česko) • Pseudonym

  Sokol
 • Životopis autora

  Pavel Bujnák študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, r. 1900 – 04 teológiu v Bratislave, 1904 – 05 orientálnu filológiu v Lipsku,

  Pavel Bujnák študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, r. 1900 – 04 teológiu v Bratislave, 1904 – 05 orientálnu filológiu v Lipsku, hungaristiku a slavistiku na univerzite v Budapešti. Od r. 1906 kaplán slov. ev. cirkvi  v Budapešti, od 1909 farár v Krupine, od 1922 knihovník Verejnej a univ. knižnice, od 1924 prof. ugrofinistiky na Karlovej univerzite v Prahe, od 1931 na UK v Bratislave. Ako literárny kritik zhodnotil tvorbu básnika J. Jesenského, epigonské básne Hájomila, básnicky debut I. Kraska, vyzdvihol Hviezdoslavovu drámu Herodes a Herodias, z prozaikov osobitne sledoval tvorivý vývin Tajovského, všímal si aj Kukučína, Timravu a i. Ako literárny historik sa prezentoval nedokončenou štúdiou Romantizmus v slovenskej literatúre (1907 – 08), veľkú pozornosť venoval Hviezdoslavovi a K. Kuzmánymu. Knižne vydal monografiu Pavel Orszagh Hviezdoslav (1919) a zborník hviezdoslavovských štúdií. Autor monografie Dr. Karol Kuzmány (1927), publikoval monografiu o J. Aranyovi, štúdie o Byronovi a Hviezdoslavovi, o Shakespearovi, o Tolstého pôsobení na slov. literatúru, o maďarskej literatúre na území Slovenska a i. Samostatné štúdie venoval estetike (Stará a nová estetika, Estetická emócia a i.), vyšli v knižnom výbere Zo slovenskej estetiky (1957). Zaslúžil sa o vydanie 3-zv. Slovenskeho náučneho slovnika (1932).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Slovenský náučný slovník (1932)
  • Zo slovenskej estetiky (1957)

  Literárna veda

  • Romantizmus v slovenskej literatúre (1907 – 08)
  • Pavel Orszagh Hviezdoslav (1919)
  • Dr. Karol Kuzmány (1927)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách . In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 81.
  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 81.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013