Pavol Mazák

Narodenie 17. 12. 1929 Trebejov
Úmrtie 9. 5. 1995 Bratislava • Životopis autora

  R. 1941 – 44 študoval na gymnáziu v Prešove, 1944 – 50 v Košiciach, 1950 – 55 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. R. 1955

  R. 1941 – 44 študoval na gymnáziu v Prešove, 1944 – 50 v Košiciach, 1950 – 55 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. R. 1955 – 58 vedúci kabinetu slov. jazyka a literatúry pri Ústrednom ústave pre ďalšie vzdelávanie učiteľov a školských pracovníkov, 1958 – 62 prof. na Jedenásťročnej strednej škole, 1962 – 72 odborný asistent, potom doc. a prof. dejín slov. literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Recenzie, články a state, týkajúce sa analýzy a interpretácie umeleckého diela v súvislosti s pedagogickým procesom, publikoval v odborných časopisoch (Slov. jazyk a literatúra v škole, Slov. literatúra a i.), v monografických prácach Umelecký prednes (1959), Problémy metodiky vyučovania literatúry (s L. Ivaničovou, 1970), ako aj v učebniciach literatúry a v príručkách pre stredné a vysoké školy. V ďalšej fáze venoval pozornosť typologickej analýze slov. realistickej prozy, najmä novelistiky 70. rokov 19. stor., v monografii Slovenský román v období literárneho realizmu (1975) sa sústredil na románovú tvorbu Vajanského, Vansovej, Šoltésovej, Kukučína a Čajaka. Spoluautor Literárnej rukoväti (1979) a syntetických Dejín slovenskej literatúry 2 (1984).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Umelecký prednes (1959)

  Literárna veda

  • Problémy metodiky vyučovania literatúry (1970, spolu s L. Ivaničovou)
  • Slovenský román v období literárneho realizmu (1975)
  • Literárna rukoväť (1979, spoluautor)
  • Dejiny slovenskej literatúry 2 (1984, spoluautor)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013