Perla Bžochová

Narodenie 18. 11. 1935 Košice
Úmrtie 6. 1. 1999 Bratislava • Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Nemecký jazyk
  Český jazyk
 • Životopis autora

  Perla Bžochová (manžel → Jozef Bžoch, dcéra → Jana Bžochová, syn → Adam Bžoch) sa narodila 18. 11. 1935 v Košiciach. Gymnaziálne štúdiá absolvovala v Žiline, kde r. 1953

  Perla Bžochová (manžel → Jozef Bžoch, dcéra → Jana Bžochová, syn → Adam Bžoch) sa narodila 18. 11. 1935 v Košiciach. Gymnaziálne štúdiá absolvovala v Žiline, kde r. 1953 maturovala, 1953 – 58 študovala nemčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1958 pôsobila stále ako redaktorka prekladovej literatúry vo vydavateľstve Slov. spisovateľ v Bratislave. Ako prekladateľka sa sústredila na pretlmočenie diel významnych reprezentantov nemeckej, rakúskej a švajčiarskej literatúry 20. stor. (F. Kafka, S. Zweig, H. Boll, G. Grass, E. M. Remarque, F. Dürrenmatt, I. Bachmannová, Ch. Wolfová a i.). Pripravila výber z nemeckých poviedok 20. stor. Dni a noci Nemecka (1965). Vcelku preložila vyše 50 diel z nemeckej jazykovej oblasti, jej preklady boli ocenené doma i v zahraničí (v Berlíne Cena bratov Grimmovcov). Od r. 2001 Slov. spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry udeľuje Cenu Perly Bžochovej. Zomrela 6. 1. 1999 v Bratislave.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Prekladateľská činnosť

  • Dni a noci Nemecka (1965, výber z nemeckých poviedok)