• Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Trenčíne a v Žiline, kde r. 1942 zmaturoval, potom začal študovať na Lekárskej fakulte, odkiaľ prešiel na

  Študoval na gymnáziách v Trenčíne a v Žiline, kde r. 1942 zmaturoval, potom začal študovať na Lekárskej fakulte, odkiaľ prešiel na Filozofickú fakultu Slov. univerzity v Bratislave (ukončil 1949). R. 1949 – 50 bol pracovníkom Archívu hlavného mesta Bratislava, 1950 – 55 Pôdohospodárskeho archívu, 1956 – 60 Št. ústredného archívu, 1960 – 85 Historického ústavu SAV v Bratislave, kde prešiel viacerými funkciami, od 1992 pôsobil ako doc., potom prof. na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Popri ťažiskovej historiografickej a archívnej práci sa zaoberal aj stredovekými literárnymi prameňmi, legendami (Legendy stredovekého Slovenska, 1997) a osobnosťami slov. historickej vedy i literatúry (S. Timon, J. Severini, M. Bel, A. F. Kollár, J. Záborsky, F. V. Sasinek, D. Rapant a i.). Je autorom knihy Metodov boj (1985), autorom a spoluautorom početných odborných monografií a syntetických diel z dejín Slovenska, na vydanie pripravil niekoľko pramenných edícií základného významu, zostavil a zredigoval viacero zborníkov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  -tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15. ŠAH:
  -tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15.

  ŠAH: Richard Marsina – 95 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 152.

  ŠAH: Richard Marsina – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, s. 157 – 158.

  ŠAH: Richard Marsina – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 158.

  FERKO, Miloš: Pohľady za clonu vekov (Richard Marsina a kol.: Slovensko očami cudzincov). In: Knižná revue, roč. X, 11. 10. 2000, č. 21, s. 5.

  BEŇO, Ján: RAK privázda k prameňom. Július Sopko: Kroniky stredovekého Slovenska. Ján Tibenský: Pocitvá obec budmerická. Richard Marsina: Legendy stredovekého Slovenska. Ján Tibenský: Pocitáv obec budmerická. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 118 – 122.

  ŠAH: Richard Marsina – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 158.

  BORČIN, Emil – MARSINA, Richard: Komplexný pohľad na minulosť Slovenska (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 16. 9. 1998, č. 19, s. 12.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013