Štefan Dováľ

Narodenie 11. 12. 1950 Nadlak (Rumunsko)
Úmrtie 19. 3. 2011 Nadlak (Rumunsko) • Životopis autora

  Spisovateľ, publicista, člen Zväzu rumunských spisovateľov. R. 1974 absolvoval štúdium slovenčiny a rumunčiny na univerzite v Bukurešti, potom pôsobil

  Spisovateľ, publicista, člen Zväzu rumunských spisovateľov. R. 1974 absolvoval štúdium slovenčiny a rumunčiny na univerzite v Bukurešti, potom pôsobil ako prof. slovenčiny na gymnáziu v Starej Hute (Huta Voivozi), neskôr v Nadlaku, kde bol po r. 1989 redaktorom časopisu Naše snahy, od r. 1995 jeho šéfredaktorom. V r. 2008 sa stal predsedom Literárneho spolku Ondreja Štefanka. V krátkych poviedkach, ktoré publikoval v jednotlivých ročníkoch zborníka Variácie, sa zväčša pohyboval v dimenziách aktuálneho časopriestoru. Autor zbierky troch poviedok Návraty (1984), poviedok Šťastie (1995), románovej novely Šedé dni (1997), novely Žofine trápenie (1998), románov Zima v záhradách ruží (1999) a Spontánne stretnutia (2001).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Návraty (1984)
  • Šťastie (1995)
  • Šedé dni (1997)
  • Žofine trápenie (1998)
  • Zima v záhradách ruží (1999)
  • Spontánne stretnutia (2001)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Opustili nás (Štefan Dováľ). In: Knižná revue, roč. XXI, 13. 4. 2011, č. 8, s. 11.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013