Štefan Farkaš

Narodenie 18. 5. 1900 Martin
Úmrtie 23. 12. 1975 Svätý Jur • Životopis autora

  Po absolvovaní gymnázia študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (ukončil r. 1938). Medzitým pôsobil ako učiteľ v Jelšovci, od 1926 na meštianskej škole v Šahách, od 1938 v

  Po absolvovaní gymnázia študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (ukončil r. 1938). Medzitým pôsobil ako učiteľ v Jelšovci, od 1926 na meštianskej škole v Šahách, od 1938 v Nagykanizsi, od 1945 vo Svätom Jure. R. 1925 – 28 redaktor a vydavateľ časopisu Új Társaság – Neue Gesellschaft, 1926 – 28 časopisu maďarských skautov A Cserkész, 1929 redaktor spoločenského a kultúrneho časopisu A Hét v Šahách, 1934 – 38 redaktor a vydavateľ spoločenského a literárneho časopisu Magyar Család v Šahách, 1935 – 36 literárneho časopisu Egyenes úton v Rimavskej Sobote, 1935 – 36 Szovjetföld v Bratislave. Autor zbierok próz a divadelných hier pre deti a mládež, propagátor slov.-maďarských kultúrnych vzťahov, najmä v literatúre, prekladateľ slov. diel do maďarčiny (M. Kukučín, T. Vansová), zostavovateľ a prekladateľ antológie slov. spisovateľov. Prispieval do časopisov Magyar Minerva, Magyar Írás, Válasz Láthatár a i., kde oboznamoval maďarskú verejnosť so slov. literatúrou, a v Slov. pohľadoch, Slov. smeroch a Eláne slov. verejnosť  s maďarskou literatúrou. Vydal samostatné prozaické knižky Tizenhétben (1925), Lelkek feltámadása (1926), Egyszerű törtenetek (1927) i divadelné hry pre deti a mládež, zostavovateľ učebnice pre maďarské školy, v rkp. zanechal autobiografický román z maďarskeho prostredia.

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Tizenhétben (1925)
  • Lelkek feltámadása (1926)
  • Egyszerű törtenetek (1927)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013