Štefan Senčík

Narodenie 12. 12. 1920 Starý Tekov
Úmrtie 15. 11. 2001 Trnava • Životopis autora

  R. 1938 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, noviciát absolvoval v Ružomberku, kde r. 1941 zmaturoval, 1942 – 45 študoval filozofiu v Trnave a v Piešťanoch, 1947 – 50 teológiu v holandskom

  R. 1938 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, noviciát absolvoval v Ružomberku, kde r. 1941 zmaturoval, 1942 – 45 študoval filozofiu v Trnave a v Piešťanoch, 1947 – 50 teológiu v holandskom Maastrichte, 1950 bol vysvätený za kňaza, 1966 získal doktorát teológie na teologickej fakulte v Toronte. Ako misionár pôsobil r. 1951 – 57 v austrálskom Sydney, 1957 – 63 a 1984 – 90 pracoval ako vedúci slov. oddelenia Vatikánskeho rozhlasu v Ríme, 1963 – 69 bol misionárom medzi krajanmi v Kanade, 1969 – 75 predstaveným jezuitského misijného domu v Cambridgei, 1975 – 78 provinciálnym predstaveným slov. jezuitov v zahraničí, od 1990 žil na Slovensku. Autor vyše 20 knižných  publikácií historicko-cirkevnej povahy (napr. Svätí severoamerickí mučenici, 1965;  Slovenskí jezuiti v Kanade, 1970; Tisícročné dedičstvo, 1985; Ján Pavol II. – prvý pápež slovanského pôvodu, 1990; Terézia z Avily, 1997; Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvami, 1999; Prípad Galilei, 2002), mnohých homiletických pastoračných úvah (Potrebujeme ešte náboženstvo?, 1998; Potrebujeme cirkev?, 2000 a i.), štúdií o M. Hellovi, Š. Moyzesovi, M. Kukučínovi. Kniha Miriam Terézia Demjanovičová (1959) vyšla neskôr, doplnená a upravená, pod názvom Kvet z bardejovských záhonov až v troch vydaniach. Do slovenčiny preložil niektoré známe tituly svetovej duchovnej literatúry, ako aj početné kratšie diela z angličtiny, taliančiny, flámčiny, ruštiny a i. jazykov. R. 1970 – 84 redigoval ročenku Slov. jezuiti v Kanade, 1974 – 84 náboženský mesačník Posol, systematicky prispieval do takmer všetkých krajanských novín, časopisov a kalendárov v Amerike, Európe a v Austrálii. Výraznou mierou sa zaslúžil o vybudovanie vydavateľstva Dobrá kniha v kanadskom Cambridgei.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Potrebujeme ešte náboženstvo? (1998)
  • Potrebujeme cirkev? (2000)

  Literatúra faktu

  • Miriam Terézia Demjanovičová (1959, 1972 a 1975 uprav. vyd. pod názvom Kvet z bardejovských záhonov)
  • Svätí severoamerickí mučenici (1965)
  • Slovenskí jezuiti v Kanade (1970)
  • Kvet z bardejovských záhonov (1972, 1975, upravené vydanie diela Miriam Terézia Demjanovičová)
  • Tisícročné dedičstvo (1985)
  • Ján Pavol II. – prvý pápež slovanského pôvodu (1990)
  • Terézia z Avily (1997)
  • Prípad Galilei (2002)

  Odborná literatúra