Štefan Sokol

Narodenie 25. 12. 1927 Zvolenská Slatina
Úmrtie 29. 6. 2009 • Pseudonym

  Štefan Martin Sokol
 • Životopis autora

  R. 1943 – 47 študoval na priemyselnej škole v Banskej Bystrici, 1948 – 53 na Filmovej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. R. 1947 – 48 technický úradník v Považských

  R. 1943 – 47 študoval na priemyselnej škole v Banskej Bystrici, 1948 – 53 na Filmovej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. R. 1947 – 48 technický úradník v Považských strojárňach v Považskej Bystrici, 1953 – 56 pedagóg na Filmovej fakulte Akadémie múzických umeni v Prahe, 1956 – 64 dramaturg v Slov. filme v Bratislave, 1964 – 65 referent pre film na Ústrednom výbore KSS v Bratislave, 1965 – 72 dramaturg Slov. filmu v Bratislave, od 1972 vedúci tvorivej skupiny v Slov. filme. Autor hier Rodinná slavnosť (1971), Antónia a vojna alebo Niet mieru pod jedľami (1974), Samotár (1975). Autor a spoluautor filmových scenárov Jerguš Lapin (1960), Tri razy svitá ráno (1961), Námestie svätej Alžbety (1965), Stratená stopa (1972), Očovské pastorále (1973), Desať percent nádeje (1976), Riaditeľ (1986) a i. Napísal rozhlasové hry Normálny život, Loď pre dvoch, Medveďovci a i., scenáre dokumentárnych filmov. Bol kultúrnym publicistom a esejistom. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Rodinná slavnosť (1971)
  • Antónia a vojna alebo Niet mieru pod jedľami (1974)
  • Samotár (1975)

  Scenáristika

  • Jerguš Lapin (1960)
  • Tri razy svitá ráno (1961)
  • Námestie svätej Alžbety (1965)
  • Stratená stopa (1972)
  • Očovské pastorále (1973)
  • Desať percent nádeje (1976)
  • Riaditeľ (1986)

  Rozhlasová tvorba

  • Loď pre dvoch (hra)
  • Medveďovci (hra)
  • Normálny život (hra)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013