Titus Kolník

Narodenie 1. 1. 1932 Hrachovište
Úmrtie 27. 11. 2017 Nitra • Životopis autora

  R. 1942 – 50 študoval na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, 1950 – 55 archeológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1954 pracovník

  R. 1942 – 50 študoval na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, 1950 – 55 archeológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1954 pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre. Medzinárodne uznávaný predstaviteľ modernej slov. archeológie, ktorý sa špecializuje na štúdium i popularizáciu pamiatok z doby rímskej a sťahovania národov. V teoretickej činnosti sa sústredil na hodnotenie archeologických nálezov, osobitne sa venoval výtvarným prejavom a umeniu, čo dokumentujú monografie Skvosty antiky na Slovensku (1979), Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei (1980), Staroveká plastika (1981), Rímske a germánske umenie na Slovensku (1984). Okrem knižných vydaní publikoval tlačou niektoré výskumné a popularizačné materiály (Pohľady do minulosti Považia, 1966, s J. Paulikom; Cífer – Pác, 1975 a i.), početné štúdie a články v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Zúčastnil sa na tvorbe reprezentatívnej knihy dokumentov Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov (1998), spoluautor monografie o obci Šoporňa (2001) a o germánskej osade Branč (2007). Zomrel 27. 11. 2017.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Šoporňa (2001, spoluautor)
  • Branč (2007, spoluautor)

  Odborná literatúra

  Publicistika

  • Pohľady do minulosti Považia (1966)
  • Cífer – Pác (1975, spolu s J. Paulíkom)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  VLADÁR, Jozef: Za Titusom Kolníkom. Odišiel významný slovenský archeológ. In: Literárny týždenník , roč. XXX, 13. 12. 2017, č.
  VLADÁR, Jozef: Za Titusom Kolníkom. Odišiel významný slovenský archeológ. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 13. 12. 2017, č. 43 – 44 , s. 5.

  ŠAH: Titus Kolník – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 156.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  PhDr. Titus Kolník, DrSc. Patril k prvým absolventom štúdia archeológie a národopisu Univerzity Komenského v Bratislave a už pred
  PhDr. Titus Kolník, DrSc. Patril k prvým absolventom štúdia archeológie a národopisu Univerzity Komenského v Bratislave a už pred jeho ukončením sa stal pracovníkom Archeologického ústavu SAV. Zostal mu verný viac než polstoročie a v mnohých oblastiach ovplyvnil alebo prispel k jeho smerovaniu a profilovaniu tak v terénnej, ako aj v teoretickej oblasti. Doslova položil základy bádania o dobe rímskej na Slovensku, v germánskej i v rímskej problematike. Mnohými terénnymi aktivitami a výskumami získal a vybudoval jej rozsiahlu pramennú bázu, mimoriadne početnou a obsiahlou publikačnou činnosťou vytvoril jej pevnú chronologickú i historicko-interpretačnú štruktúru. Svojou usilovnosťou, zanietenosťou a obetavosťou sa vypracoval na vynikajúceho, medzinárodne etablovaného a uznávaného vedca.
  Zobraziť všetko