Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Životopis autora

  Tomáš Janovic sa narodil 22. mája 1937 v Bratislave. Po maturite v Košiciach (1954) študoval slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte
  Tomáš Janovic sa narodil 22. mája 1937 v Bratislave. Po maturite v Košiciach (1954) študoval slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1954 – 1960). Po skončení vysokej školy nastúpil do redakcie satiricko-humoristického časopisu Roháč, kde pracoval až do roku 1990. V súčasnosti žije v Bratislave a venuje sa literárnej tvorbe.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Podpisy analfabetov (1965)
  • Posledná večera (1969)

  Poézia

  • Život je biely holub (1959)
  • Epigramatika (1962)
  • Óda po zet (1983)
  • Ko(z)mické piesne (1986)
  • Od ucha k (d)uchu (1987, široký výber textov publikovaných v zborníkoch a časopisoch)
  • Moje najmilšie hriechy (1991)
  • Smutné anekdoty (1993)
  • Najsmutnejšie anekdoty (1995)
  • Ruka majstra (1997)
  • Dostal rozum (2001)
  • Maj ma rád (2005, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Malá samoobsluha (1963)
  • O cestovaní nosa Dlhonosa z paneláku na Island (1965)
  • Zakopol som o kalamár (1973)
  • Rozprávkové varechy (1975)
  • Zvieratká na dvore (1975)
  • Dín a Dán (1977)
  • Drevený tato (1979)
  • Drevený tato a jeho rozprávkové varechy (1982, súborné vydanie trilógie)
  • Jeleňvízor (1982)
  • My sme majstri nad majstrov (1983)
  • Kto sa nehrá, z kola von (1986)
  • Les (1987)
  • Veselá knižka do prvej lavice (2001)
  • Próza

   (Ne)ukradni tri vajcia (1968, spoločné dielo: T. Janovic, M. Vanek)
  • Snehuliaci (1985, spoločné dielo: T. Janovic, V. Bednár)

  Scenáristika

  • Divadlo bez opony (kabaretný zábavný cyklus)
  • My sme malí muzikanti (piesne do seriálu, spoločné dielo: T. Janovic, V. Bednár)
  • Soľ zeme, Husle a cimbál, Drevený program (scenáre televíznych hudobno-zábavných programov a iné texty)
  • Snehuliaci (1985, spoločné dielo: T. Janovic, V. Bednár)

  Rozhlasová tvorba

  • O žuvačkovom kráľovstve (1972, spoločné dielo: T. Janovic, V. Bednár)
  • Vzducholoď (1974, spoločné dielo: T. Janovic, V. Bednár)
  • Požičaná gitara (1977, spoločné dielo: T. Janovic, V. Bednár; hra pre deti)
  • Kľúčikové kráľovstvo (1979, spolu s V. Bednárom; hra pre deti)
  • Rozprávkový šlabikár (1982, spoločné dielo: T. Janovic, V. Bednár)

  Publicistika

  • Okrídlená klietka alebo zo života mladého Slovenska a starých Slovákov (1998, spoločné dielo: P. Vilikovský, T. Janovic)
  • Zoči-voči (1999, spoločné dielo: T. Janovic, M. Lasica)
  • Humor ho! (2007, 1.vydanie)

  Iné

 • Charakteristika tvorby

  Tomáš Janovic je výnimočný autor satirického žánru. Jeho mnohostranné záujmy smerujú od satirickej poézie

  Tomáš Janovic je výnimočný autor satirického žánru. Jeho mnohostranné záujmy smerujú od satirickej poézie a prózy pre dospelých, deti a mládež k textom piesní až po rozhlasové hry, scenáre televíznych hudobno-zábavných programov a estrádne pásma. Aj pri najzávažnejších témach, akými sú vojnové reminiscencie, rasové prenasledovanie, koncentračné tábory, sú mu vzdialené silné slová. Emotívny účinok dosahuje až prekvapujúco jednoduchým radením slov a faktov. Jednoduchosť a priezračnosť bez zložitých abstrakcií je doménou v jeho tvorbe. Inšpiračne čerpá z veľmi širokého zázemia. Počínajúc spomienkami na dospievanie s rôznymi kolíziami a konfliktmi v tomto veku života až k absurditám životných situácií dospelých, koncentrovaných do aforizmov, voľného verša, rýmovaných dvojverší alebo do krátkych próz. Často kombinuje verše i prózu. Dokáže využívať a kombinovať aj prvky absurdného humoru a nonsensu. Hravosť, poeticko-humoristický nezmysel, irónia a sebairónia sú jeho umelecké prostriedky, ktorými dokáže veľmi účinne a presvedčivo navodiť komické situácie. Vie majstrovsky naruby prevrátiť životné fakty skutočnosti z rôznych oblastí života jednotlivca, spoločnosti i spoločenských skupín a vytvára z nich zaujímavý poetický svet plný malých smiešnych hlúpostí, ale aj takých, nad ktorými je treba sa veľmi vážne zamýšľať. Nevyhýba sa ani dobovým a politickým skutočnostiam, domovu, dejinám a pohľadom na ne, medziľudským vzťahom a mnohým iným životným skutočnostiam hodným povšimnutia na pobavenie, aj keď práve preto, že nie vždy sú iba na pobavenie, ale aj na zamyslenie. V tvorbe pre deti, hlavne v dramatickej, okrem hravosti, humoru a fantázie, podnetne uplatňuje partnerstvo rozprávača-autora s deťmi s lyrickým ladením, čím sa mu darí navodiť dramatické napätie s vtipne komponovanými príbehmi, ktoré pútavosť ešte umocňujú. Jeho detská tvorba vydávaná v samostatných publikáciách patrí k najúspešnejším na knižnom trhu. Autorova tvorba sa vyznačuje vrelým vzťahom ku všetkému, čo robí ľudí ľudskými a odporom k tomu, čo ich od seba vzďaľuje a premieňa na bezduché kreatúry. Jeho tvorba vykazuje zmysel pre vysokú básnickú kultúru s citlivým detektorom pre mieru veci a poetickú skratku. Vo svojich textoch živo reaguje aj na súčasný život v kontexte s dianím vo svete. Umelecky je jeho tvorba veľmi presvedčivá, obľúbená a žiadaná. 

  Viktor Timura

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Zvieratká na dvore (1976, po slovinsky)

  Čo je väčšie (1981, po slovinsky, srbsky)

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  TÓTHOVÁ, Roberta: Anasoft litera fest nie je len o literature. In: Pravda , 24. 4. 2015.

  TÓTHOVÁ, Roberta: Anasoft litera fest nie je len o literature. In: Pravda, 24. 4. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/352523-anasoft-litera-fest-nie-je-len-o-literature/

  BLAŽEKOVÁ, L.: Sila slova (Tomáš Janovic: „Neber to osobne!“). In: Knižná revue, 19, 2009, č. 26.

  STNISLAVOVÁ, Z.: Tomáš Janovic. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  ČOMAJ, Ján: Tomáš Janovic: Humor ho! (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, IV. + 124, 2008, č. 3, s. 114.

  ŠAH: Tomáš Janovic – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 158.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

  MIKULA, V.: Tomáš Janovic. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  ŠAH: Tomáš Janovic – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 159.

  SMOLÍKOVÁ, J.: Tomáš Janovic a jeho básnická tvorba pre deti. In: Zlatý máj, 1984, č. 10.

  ZAJAC, P.: Clivý satirik Tomáš Janovic. In: Romboid, 19, 1984, č. 8.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Schopnosť rozosmiať iných je ešte vzácnejšia ako hudobné nadanie... Janovic si vyberá pre svoj humoristický samostrel... odveké chyby

  Schopnosť rozosmiať iných je ešte vzácnejšia ako hudobné nadanie... Janovic si vyberá pre svoj humoristický samostrel... odveké chyby jednotlivcov, akými sú hlúposť, závisť, pokrytectvo, hrabivosť, márnivosť, zbabelosť, snobizmus atď... Pri pozornejšom čítaní zistíme, že autorovi sa cez takto obrátenú optiku darí zachytiť neobyčajne veľa spoločensky závažných problémov... Janovic veľmi pozorne vníma dych našich čias a neváha vypovedať o všetkých závažných úžinách našich charakterov i úzkostiach doby... Je to autor, u ktorého živelne hravý a ironický prístup k veciam prerastá do filozofie... nechce nás rozosmiať od ucha k uchu, ale... pokúša sa za pomoci vtipu preniknúť do nášho vedomia.

  Viliam Marčok

  Satirik sa najčastejšie prezentuje odstupom, nadhľadom, istým chladom. Racionalita ako prameň vtipu, satirického šľahu je antipódom emocionality. Tomáš Janovic... predstavuje osobnú účasť, jeho veľa vecí skutočne mrzí, dokáže sa trápiť, záleží mu na zlepšení situácie... Účasť, zainteresovanie, prežívanie charakterizuje Janovicove satirické výkony... Vidiaci a vediaci nastavuje nám zrkadlo bez toho, aby nás bil a poučoval.

  Vladimír Petrík

  Kniha aforizmov „Neber to osobne!“ je normálnou odpoveďou na každodenné anomálie, hoci má aktuálny rozmer a zasiahne vás nepripravených. No ten, kto pozná Janovicov humor, vie, čo nastane pri čítaní: povznášajúci pocit a sebareflexia. (...) V aforizmoch je dôležitá hutnosť, humor, hĺbka myšlienky a príklon k realite. Janovic zachováva viacvrstevnosť žánru a má vzácny dar vidieť veci v iných súvislostiach a okoreniť ich. Často využíva zvukové štylistické figúry a posúva ich do roviny slovných hračiek, napr. „bulvarila myšička kašičku, veď ide o plnú kasičku“. Autor sa rád hrá, v jeho podaní sa obyčajné slová stávajú metaforami. Svoje myšlienky roztína na kusy a každý kus ukladá na samostatné miesto. Možnou nevýhodnou aforizmov je práve aktuálnosť, našťastie Janovicove aforizmy majú trvalejšiu platnosť.

  Lucia Blažeková

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena vydavateľstva Mladé letá (1980) Cena Zväzu slovenských spisovateľov (1983) Zápis na Čestnú listinu H. Ch. Andersena (1985) Cena

  Cena vydavateľstva Mladé letá (1980)

  Cena Zväzu slovenských spisovateľov (1983)

  Zápis na Čestnú listinu H. Ch. Andersena (1985)

  Cena Haškovej Lipnice (1985)

  Cena Dominika Tatarku za knihu Maj ma rád (2006)

  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy – štátne vyznamenanie prezidenta SR Andreja Kisku (9. 1. 2017)

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory