Tomáš Štrauss (Strauss)

Narodenie 4. 4. 1931 Budapešť (Maďarsko)
Úmrtie 28. 5. 2013 Bratislava • Životopis autora

  Tomáš Štrauss (Strauss) po absolvovaní Filozoficko-historickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe pôsobil od r. 1955 ako odborný asistent, od r.

  Tomáš Štrauss (Strauss) po absolvovaní Filozoficko-historickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe pôsobil od r. 1955 ako odborný asistent, od r. 1966 doc. dejín a teórie umenia a vedúci Kabinetu estetiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v r. 1970 v dôsledku svojich občianskych postojov prepustený z práce a mal zákaz pedagogickej i publikačnej činnosti. R. 1970 – 80 bol organizátorom slov. alternatívnej kultúry, r. 1980 emigroval do Nemecka, kde pracoval ako zástupca riaditeľa Wilhem – Lehmbruck múzea v Duisburgu, neskôr vo Východoeurópskom kultúrnom centre v Kolíne nad Rýnom, kde aj žil. Hosťoval na viacerých nemeckých a zahraničných univerzitách, spolupracoval s novinami Frankfurter Allgemeine Zeitung a viacerými exilovými periodikami. V knihe Utajená korešpondencia (1999) zverejnil svoju predchádzajúcu korešpondenciu s poprednými slov. i českými výtvarníkmi a teoretikmi umenia (A. Mlynárčik, R. Sikora, V. Popovič, M. Knížák, J. Chalupecký a i.). Druhý zväzok korešpondencie cenných záznamov emigranta s osobnosťami umeleckého života z období rokov 1969 1989, obsahuje kniha s názvom 1969 – 1989: Slovensko v časoch všeobecnej stagnácie. Utajená korešpondencia II (2011).Tematiku výtvarnej teórie a dejín umenia odrážajú knižné vydania Umelecké myslenie (1962), Umenie dnes (1968), Neoplasticizmus (1970 – zastavená distribúcia), Umenie a budúcnosť (1972) a i. Štúdie a kritiky z predošlého obdobia vyšli pod názvom Provokácie – kritické rozhľady od Dunaja a Rýna (1996). Svoje úvahy sústredil do knihy Metamorfózy umenia 20. storočia (2001). Autor monografie Zo seba vystupujúce umenia (2003) a súborov esejí Toto posrané 20. storočie (2006), Toto čudesné 21. storočie (2009), Toto rozbiehajúce sa 21. storočie (2009) a O myslení a nemyslení. Eseje 2010 – 2011 (2011).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Literatúra faktu

  • Utajená korešpondencia (1999)
  • 1969 – 1989: Slovensko v časoch všeobecnej stagnácie. Utajená korešpondencia II (2011)

  Odborná literatúra

  • Umelecké myslenie (1962)
  • Umenie dnes (1968)
  • Neoplasticizmus (1970, zastavená distribúcia)
  • Umenie a budúcnosť (1972)
  • Zo seba vystupujúce umenia (2003, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BÁTOROVÁ, Mária: Za Tomášom Štraussom. In: Literárny týždenník , roč. XXVI, 19. 6. 2013, č. 23 – 24, s. 2. CHMELÁR,
  BÁTOROVÁ, Mária: Za Tomášom Štraussom. In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 19. 6. 2013, č. 23 – 24, s. 2.

  CHMELÁR, Eduard: Éra korektúry slova (Tomáš Štrauss: Toto čudesné 21. storočie). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 19. 1. 2010, č. 2, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Slovenského centra PEN za rok 2006 za knihu esejí Toto posrané 20. storočie

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013