Vladimír Babnič

Narodenie 14. 12. 1926 Kokava nad Rimavicou
Úmrtie 5. 1. 2011 Bratislava • Životopis autora

  Vladimír Babnič v r. 1940 – 46 absolvoval gymnázium v Banskej Bystrici, potom začal študovať právo na Právnickej fakulte v Bratislave

  Vladimír Babnič v r. 1940 – 46 absolvoval gymnázium v Banskej Bystrici, potom začal študovať právo na Právnickej fakulte v Bratislave (nedokončil). Venoval sa novinárskej a redakčnej činnosti: r. 1951 – 60 redaktor a potom šéfredaktor časopisu Život, 1961 – 67 redaktor Nového slova, Světa v obrazech a Čs. tlačovej kancelárie, 1968 – 69 šéfredaktor Tatrapressu, 1972 – 90 redaktor vydavateľstva Šport. Od začiatku 50. rokov uverejňoval poviedky v časopisoch. S povstaleckou tematikou vydal román Život, láska moja (1964) a prózu Štepy pre vnukov (1984). Medzitým vydal knihu o živote zvierat Poľovníckym chodníčkom (1968), knižku pre deti Dravec z Katrinho brala (1984). Naposledy vydal spomienky na udalosti v ČSR v auguste 1968 pod názvom Na večné časy (1998), ako aj knihy Med a blen (2002), Vo veľkej vojne malá vojna (2004). Spolupracoval s rozhlasom i televíziou. Autor rozhlasových hier Cyrilko (1958) a Jazmín vonia v jeseni (1964) a televíznych súťažných relácií Mladému sa svet usmieva (knižne 1962). Okrem toho bol zostavovateľom a spoluautorom turistických sprievodcov a obrazových publikácií.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Pre deti a mládež

  • Dravec z Katrinho brala (1984)

  Literatúra faktu

  • Na večné časy (1998, spomienky na 1968)

  Rozhlasová tvorba

  • Cyrilko (1958)
  • Jazmín vonia v jeseni (1964)

  Iné

  • Mladému sa svet usmieva (1962, knižné vydanie TV relácií)
  • Poľovníckym chodníčkom (1968, o živote zvierat)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Opustili nás (Vladimír Babnič). In: Knižná revu e, roč. XXI, 2. 2. 2011, č. 3, s. 11. SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez
  Autor neuved.: Opustili nás (Vladimír Babnič). In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 2. 2011, č. 3, s. 11.

  SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXV.


  FERKO, Miloš: Koláž súcitu a nostalgie. Vladimír Babnič: Na večné časy (spomienky na august 1968). In: Knižná revue, roč. IX, 4. 8. 1999, č. 16 – 17, s. 11.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Vojtecha Zamarovského za rok 2007 za trvalý prínos do literatúry faktu

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013