Vladimír Žabkay

Narodenie 11. 3. 1921 Žilina
Úmrtie 27. 5. 1990 Bratislava • Životopis autora

  Vladimír ŽABKAY v r. 1930 – 38 študoval na gymnáziu v Žiline, 1939 zložil doplňovacie maturitné skúšky z latinčiny a filozofie v Martine,

  Vladimír ŽABKAY v r. 1930 – 38 študoval na gymnáziu v Žiline, 1939 zložil doplňovacie maturitné skúšky z latinčiny a filozofie v Martine, 1939 – 44 študoval na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1944 – 45 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí Slov. republiky v Bratislave, začas ako pridelenec na jeho generálnom konzuláte vo Viedni, 1945 – 49 prvý tajomník vyslanectva ČSR v Sofii, neskôr pracovník národohospodárskej sekcie Ministerstva zahraničných vecí ČSR v Prahe, r. 1949 – 51 pracoval ako právnik v Pezinku a v Bratislave, 1951 – 54 pracovník Čs. rozhlasu, 1954 – 57 Zväzu čs. novinárov, 1957 – 64 zástupca riaditeľa bratislavskej pobočky Novinárskeho študijného ústavu, 1964 – 78 vedúci zahraničného odboru Zväzu slov. spisovateľov, 1979 – 87 šéfredaktor týždenníka Sloboda, od 1987 žil na dôchodku v Bratislave.Pomáhal zakladať bratislavskú pobočku Novinárskeho študijného ústavu, v ktorom spolupracoval pri vydaní reedície Štúrových Slov. národných novín, spoluzakladateľ a zodpovedný redaktor teoretického časopisu Novinársky zborník. Ako publicista sa orientoval hlavne na zahraničnú politiku a aktuálnu spoločenskú problematiku.

  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - preklad

  Ako prekladateľ sa zameriaval na dobrodružnú, historickú, vedecko-fantastickú literatúru, vojnové romány a kriminálne príbehy. Z nemčiny
  Ako prekladateľ sa zameriaval na dobrodružnú, historickú, vedecko-fantastickú literatúru, vojnové romány a kriminálne príbehy. Z nemčiny preložil o. i. autorov (R. Jungk, G. Prodöhl, L. Ingrischová, K. May, R. Kraftová, H. Rank, H. H. Kirst) napr. Magellana od S. Zweiga (1969), Slávne francúzske procesy (1971) a Slávne americké procesy (1972) od M. Jacta, Prvého Američana (1978) od C. W. Cerama, z francúzštiny romány J. Chabannesa, É. Gaboriana, G. Simeona a M. Peissela, z bulharčiny prózu P. Vežinova, Ľ. Dilova a z ruštiny G. M. Markova a L. Slavina.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013