Obrázky kníh


Bitky a bojiská v našich dejinách - 2017
Bitky a bojiská v našich dejinách - 2017 • Životopis autora

  Stredoškolské štúdií absolvoval v Šahách, kde r. 1955 maturoval, potom začal študovať na Českom vysokom učení technickom v Prahe,

  Stredoškolské štúdií absolvoval v Šahách, kde r. 1955 maturoval, potom začal študovať na Českom vysokom učení technickom v Prahe, zakrátko prestúpil na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity, kde r. 1962 ukončil štúdium histórie a filozofie. Po štúdiách pôsobil najprv ako odborný pracovník v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, po vojenskej prezenčnej službe pracoval r. 1966 – 70 v Slov. ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, kde od 1970 pôsobi ako vedecký pracovník v oddelení vojenských dejín Slovenska Vojenského historického ústavu, od 1990 zástupca náčelníka a od 1994 riaditeľ odboru vojenskohistorických výskumov tohto ústavu. Ako výskumný pracovník popri početných vedeckých štúdiách vydal monografie Kalište (1967), Čierny orol (1970) a Krompachy (1976), spoluautor Vojenských dejín Československa (1986) a Vojenských dejín Slovenska (1995); z oblasti vojenskej histórie vydal diela, ktoré majú znaky literatúry faktu: Slávni vojvodcovia (1981), Bitky a bojiská (1984), Slovensko vo víre stavovských povstaní (1986), Bitky a bojiska v našich  dejinách (2005), Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia (2006) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Kalište (1967)
  • Čierny orol (1970)
  • Krompachy (1976)
  • Slávni vojvodcovia (1981)
  • Bitky a bojiská (1984)
  • Slovensko vo víre stavovských povstaní (1986)
  • Bitky a bojiska v našich dejinách (2005)
  • Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia (2006)

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Vojtech Dangl – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 156. bj: Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.:
  ŠAH: Vojtech Dangl – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 156.

  bj: Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov. In: Pravda, 25. 3. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/349754-vojtech-dangl-valerian-bystricky-a-kol-chronologia-dejin-slovenska-a-slovakov/

  ŠAH: Vojtech Dangl – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 4, s. 158 – 159.

  ŠAH: Vojtech Dangl – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 158 – 159.

  BAĎURÍK, Jozef: Turecká prítomnosť v Európe (Danlg, V. – Kopčan, V.: Vojenské dejiny Slovenska II., 1526 – 1711). In: Knižná revue, roč. VI, 8. 5. 1996, č. 9, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013