Kalendár


Apríl 2018

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1.4.
Jubilanti
2.4.
Jubilanti
3.4.
Jubilanti
Podujatia
4.4.
Jubilanti
Podujatia
5.4.
Jubilanti
Podujatia
6.4.
Jubilanti
7.4.
Jubilanti
8.4.
Jubilanti
Podujatia
9.4.
Jubilanti
10.4.
Jubilanti
11.4.
Jubilanti
Podujatia
Súťaže
12.4.
Jubilanti
Podujatia
13.4.
Jubilanti
14.4.
Jubilanti
15.4.
Jubilanti
16.4.
Jubilanti
17.4.
Jubilanti
18.4.
Jubilanti
19.4.
Jubilanti
20.4.
Jubilanti
Súťaže
21.4.
Jubilanti
22.4.
Jubilanti
23.4.
Jubilanti
Podujatia
24.4.
Jubilanti
25.4.
Jubilanti
Podujatia
26.4.
Jubilanti
Podujatia
27.4.
Jubilanti
Podujatia
28.4.
Jubilanti
Podujatia
29.4.
Jubilanti
30.4.
Jubilanti
Súťaže

Súťaže:

* Krídla Ivana Laučíka 2018

Jubileá:

Štefan Sandtner

Máj 2018

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1.5.
Jubilanti
2.5.
Jubilanti
Podujatia
3.5.
Jubilanti
4.5.
Jubilanti
Súťaže
5.5.
Jubilanti
6.5.
Jubilanti
7.5.
Jubilanti
8.5.
Jubilanti
9.5.
Jubilanti
10.5.
Jubilanti
Podujatia
11.5.
Jubilanti
12.5.
Jubilanti
13.5.
Jubilanti
Podujatia
14.5.
Jubilanti
Podujatia
15.5.
Jubilanti
16.5.
Jubilanti
Podujatia
17.5.
Jubilanti
Podujatia
18.5.
Jubilanti
19.5.
Jubilanti
20.5.
Jubilanti
Podujatia
21.5.
Jubilanti
Podujatia
22.5.
Jubilanti
Podujatia
23.5.
Jubilanti
Podujatia
24.5.
Jubilanti
Podujatia
25.5.
Jubilanti
26.5.
Jubilanti
Podujatia
27.5.
Jubilanti
28.5.
Jubilanti
Podujatia
29.5.
Jubilanti
Podujatia
30.5.
Jubilanti
Podujatia
31.5.
Jubilanti
Podujatia
Súťaže

Jún 2018

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1.6.
Jubilanti
Podujatia
2.6.
Jubilanti
3.6.
Jubilanti
4.6.
Jubilanti
5.6.
Jubilanti
Podujatia
6.6.
Jubilanti
7.6.
Jubilanti
8.6.
Jubilanti
Podujatia
9.6.
Jubilanti
10.6.
Jubilanti

Jubileá:

Ján Gregorec
František Hečko
11.6.
Jubilanti
12.6.
Jubilanti
13.6.
Jubilanti
Podujatia
14.6.
Jubilanti
15.6.
Jubilanti
16.6.
Jubilanti

Jubileá:

Juraj Červenák
Vincent Šikula
17.6.
Jubilanti
18.6.
Jubilanti
19.6.
Jubilanti
20.6.
Jubilanti
21.6.
Jubilanti
22.6.
Jubilanti
23.6.
Jubilanti
24.6.
Jubilanti
25.6.
Jubilanti
26.6.
Jubilanti
27.6.
Jubilanti
28.6.
Jubilanti
29.6.
Jubilanti
30.6.
Jubilanti
Súťaže