Piata loď - Monika Kompaníková

 • Recenzované dielo

  Piata loď
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2010/26
 • Autor recenzie

  Alexander Halvoník
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Monika Kompaníková

  Piata loď

  Bratislava, Koloman Kertesz Bagala 2010. Ilustroval Svatopluk Mikyta

  Tretia kniha Moniky Kompaníkovej (1979), román Piata
  loď, nie je len o deťoch, hoci jej aktérmi sú naozaj deti, dokonca
  batoľatá. Je však rovnako o láske, smrti a iných podstatných
  veciach človeka, napríklad o rodine, ktorej suverenitu nahlodali
  generácie 20. storočia snami o novom poriadku sveta, totálnom
  oslobodení triedy či jednotlivca. Preto je Kompaníkovej
  román o babke, ktorá sa nechce dať volať babkou, o matke, ktorej
  sa protiví byť matkou, o dcére, ktorú deficit materinskosti
  zaženie do takej existenciálnej úzkosti, že je schopná hazardovať
  s osudom nepoškvrnených ľudských bytostí. Jeho postavy
  musia prekonať všetky normy, aby sa dostali k sebe, a výpovedi
  o nesmiernej opustenosti každého, kto zanedbal prirodzenú
  kultúru vzťahov, bez ohľadu na to, či je obeťou alebo strojcom.
  V takomto nasvietení je Kompaníkovej próza neopakovateľnou
  autenticitou, najmä keď do jej výbavy prirátame presné štylizácie,
  konkrétne videnie a neskutočnú jemnosť cítenia problematiky
  civilizácie, ktorú treba ochraňovať aj písaním, o hĺbkach
  a výškach jej ctižiadostí. Na prípadnú otázku, prečo sa autorka
  brodí po temných svetoch temných existencií, existuje zrejme
  jediná odpoveď: pretože jej písanie o deťoch je písaním o svete,
  ktorý im je od začiatku cudzí, pretože jej písanie o dospelých
  a ich prekliatiach je písaním, ktorému nechýba detská nevinnosť,
  lebo bez nej aj písanie stráca zmysel.
  Kompaníkovej román, založený na striedmom striedaní
  časových rovín a na jedinom rozprávačovi v prvej osobe, vnímame
  od začiatku do konca ako drámu. Jeho rozprávačským
  jadrom je príbeh dvanásťročnej Jarky, dcéry bez otca, s matkou
  traumatizovanou svojím predčasným materstvom a ambicióznou
  babkou traumatizovanou politickou emigráciou manžela.
  Príbeh ako vyšitý podľa zvykoslovia slovenskej prózy druhej
  polovice minulého storočia je tu však len sémantickým
  rámcom drámy, ktorá sa odohráva v samom rozprávaní. O jeho
  oslabenej úlohe svedčí viacero nedokončených motívov,
  ktoré by iné autorky s radosťou dokončili, ba urobili by z nich
  prvotný nástroj dramatickosti.
  Dramatickosť Kompaníkovej románu však spočíva v niečom
  inom: v takmer strojovom zvecňovaní pocitov opustenej
  hrdinky, v presnom zhmotňovaní snov i životnej skúsenosti
  dievčaťa vrhnutého do pekla najbezvýchodiskovejšej ľudskej
  samoty na bratislavskom proletárskom sídlisku, vo vnímaní
  sveta hrdinky snívajúcej o piatej lodi smerujúcej niekam mimo
  priestoru zdevastovaného inými ľudskými samotami a pochovaným
  kocúrikom, a napriek tomu tráviacej svoje najplnšie
  chvíle v samote zanedbanej záhrady medzi vinicami, zdedenej
  po ľahtikárskom dedovi. A práve táto najzmysluplnejšia záhrada
  sa stane najdramatickejšou zápletkou rozprávania, keď sa
  nedospelá hrdinka pokúsi zaľudniť jej básnický potenciál skutočnou
  človečinou a prinesie do nej pármesačné ľudské mláďatá,
  opustené matkou na železničnej stanici, z ktorej práve odchádzal
  vlak, a ona musela naň z neznámych dôvodov neodkladne
  nastúpiť. A nielen to: prinesie do nej aj neduživého prváka
  utekajúceho z domova pred prehnanou rodičovskou láskou,
  vyháňajúcou chlapca do rovnako neznesiteľnej samoty.
  Odvrhnutí a rebeli zrazu v opustenej záhrade naplnia jej osamotený
  život, porodia zvláštnu krásu s prazvláštnymi prísadami.
  Pocity a neradostné spomienky nedospelého dievčaťa tu
  napĺňajú príbeh, a nie naopak. S neomylnou presnosťou zachytené,
  s neomylnou istotou zvecnené do konkrétnych viet, neomylne
  hotových, ale zároveň čakajúcich na svoje pokračovanie:
  napätie a gradácia. Vecný pátos rozprávania premenený na
  neúprosný epický tok. To sa v tejto próze naozaj stalo a je to
  malý zázrak. Čo sa v tejto pasáži vyslovilo o deťoch a ich sémantike
  pre život, sa v takejto rýdzosti nepodarilo vari v nijakej
  slovenskej próze. Kompaníkovú väčšmi zaujíma detská
  koncepcia východiska z ľudskej samoty než nejaká príbehová
  katarzia. Podľa nej je šťastie možné a všetky tie zlyhané existencie
  sa v porovnaní s mravným, ale hlavne estetickým vypätím
  rozprávačky splývajúcej s hlavnou hrdinkou zdajú malicherné
  a najmä odpustiteľné. Nejde však o nijaký generálny
  pardon, ide o náznak východiska, o načrtnutie svojskej koncepcie
  filozofovania i o zmysluplný pokus o obrodenie literatúry.
  Alexander Halvoník

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013