Anton Kret

Narodenie 10. 4. 1930 Smižany
Úmrtie 6. 2. 2019 Bratislava • Viac o osobnosti


 • Stručne o autorovi

  nton Kret, PhDr., CSc., dramaturg, teatrológ, prozaik, prekladateľ, publicista, sa narodil 10. apríla 1930 v Smižanoch v okrese Spišská Nová

  nton Kret, PhDr., CSc., dramaturg, teatrológ, prozaik, prekladateľ, publicista, sa narodil 10. apríla 1930 v Smižanoch v okrese Spišská Nová Ves. Pseudonymy: Anton Semko, A. K. Vengur, Kamil Pichňa.

  Absolvoval štúdium divadelnej vedy (odbor dramaturgia) na VŠMU v Bratislave (1955), 1966 CSc., 1967 PhDr. Pôsobil na Povereníctve kultúry SNR (1955 – 1959) a ako hlavný dramaturg v Slovenskom národnom divadle v Bratislave (1959 – 1963 a 1971 – 1992). Externe prednáša na VŠMU v Bratislave (od 1959) predmet estetika divadla a dejiny slovanských divadiel a drámy a na Akadémii umení v Banskej Bystrici predmet analýza dramatického diela. Bol šéfredaktorom časopisov Javisko (1992 – 1996) a šéfredaktorom súkromného vydavateľstva (1996 – 1998). Napísal desiatky štúdií a doslovov ku knižným vydaniam teatrologických a dramatických prác, množstvo kritík a recenzií z oblasti profesionálneho divadla. Celoživotne sa venuje aj ochotníckemu divadlu, napísal stovky článkov, recenzií a metodických materiálov. Okrem toho je autorom rozhlasových hier, odborných publikácií. Dramatizoval Šolochovove Donské poviedky, Jiráskovu Bitku pri Lučenci, Chalupkov Portrét panny Babety, Dvanásť stoličiek od Iľfa a Petrova; upravil hry: Podhradský: Holuby a Šulek, Leonov: Ruský les. Z ruštiny preložil takmer 150 divadelných hier a 10 teoretických prác o divadle.  Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/kret-anton/.

  Absolvoval štúdium divadelnej vedy (odbor dramaturgia) na VŠMU v Bratislave (1955), 1966 CSc., 1967 PhDr. Pôsobil na Povereníctve kultúry SNR (1955 – 1959) a ako hlavný dramaturg v Slovenskom národnom divadle v Bratislave (1959 – 1963 a 1971 – 1992). Externe prednáša na VŠMU v Bratislave (od 1959) predmet estetika divadla a dejiny slovanských divadiel a drámy a na Akadémii umení v Banskej Bystrici predmet analýza dramatického diela. Bol šéfredaktorom časopisov Javisko (1992 – 1996) a šéfredaktorom súkromného vydavateľstva (1996 – 1998). Napísal desiatky štúdií a doslovov ku knižným vydaniam teatrologických a dramatických prác, množstvo kritík a recenzií z oblasti profesionálneho divadla. Celoživotne sa venuje aj ochotníckemu divadlu, napísal stovky článkov, recenzií a metodických materiálov. Okrem toho je autorom rozhlasových hier, odborných publikácií. Dramatizoval Šolochovove Donské poviedky, Jiráskovu Bitku pri Lučenci, Chalupkov Portrét panny Babety, Dvanásť stoličiek od Iľfa a Petrova; upravil hry: Podhradský: Holuby a Šulek, Leonov: Ruský les. Z ruštiny preložil takmer 150 divadelných hier a 10 teoretických prác o divadle.  Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/kret-anton/
  PhDr. Anton Kret, CSc., dramaturg, teatrológ, prozaik, prekladateľ, pedagóg, redaktor. Vyštudoval divadelnú vedu, odbor dramaturgia, na VŠMU v Bratislave. Pôsobil na Povereníctve kultúry SNR,bol hlavným dramaturgom v Slovenskom národnom divadle v Bratislave v sezónach 1959 – 1963 a 1971 – 1992.  V rokoch 1992 – 1996 bol šéfredaktorom časopisu Javisko. Prednášal na VŠMU v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici.Popri odborných prácach a vyše stovky prekladov diel z ruštiny napísal aj rozhlasové hry, množstvo štúdií, doslovov a článkov. Je tiež autorom Krátkeho slovníka nárečia slovenského spišského, zbierky básní  Bojím sa nebáť a próz Kuľhajúci bard, Panna z Tatier, Čas zázračnice.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Esej

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/kret-anton/ POLÁK, Milan: Za Antonom Kretom. In: Literárny týždenník , roč. XXXII, 13. 2. 2019, č. 5
  https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/kret-anton/

  POLÁK, Milan: Za Antonom Kretom. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 13. 2. 2019, č. 5 – 6, s. 15.

  -tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15.

  POLÁK, Milan: Oneskorené, no vzácne svedectvo (Nad knihou Antona Kreta Ján Solovič). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 6.

  ŠAH: Anton Kret – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4, s. 156.

  BARBUŠ, Milan: Anton Kret: Pavol Haspra, režisér (Pramene a istoty kultúry). In: Knižná revue, roč. XVI, 18. 1. 2006, č. 2, s. 11.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Portrét herečky, spisovateľky, ženy (Anton Kret – Milka Zimková: NO a TO! alebo Sama so všetkými). In: Knižná revue, roč. XIII, 10. 12.  2003, č. 25 – 26, s.13.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013