• Životopis autora

  Július VANOVIČ študoval na gymnáziu v Martine, odkiaľ ho r. 1952 vylúčili, pretože jeho otca obžalovali v politickom procese s partizánskym veliteľom V.

  Július VANOVIČ študoval na gymnáziu v Martine, odkiaľ ho r. 1952 vylúčili, pretože jeho otca obžalovali v politickom procese s partizánskym veliteľom V. Žingorom. Dva roky pracoval v tlačiarni Neografia, potom rok v Matici slov. v Martine. Gymnázium absolvoval r. 1955, potom študoval na Katedre knihovedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, no po prvom semestri ho z politických dôvodov zo štúdia vylúčili. Znova sa zamestnal v Matici slov. a po prechode do Bratislavy v Slov. pedagogickej knižnici. R. 1963 redaktor Slov. pohľadov, 1967 – 68 Mladej tvorby. Medzitým externe vyštudoval slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1969 odborný pracovník Ústavu slov. literatúry SAV, no v apríli 1972 musel ústav opustiť. Prijali ho za korektora do vydavateľstva Slov. spisovateľ, kde pôsobil až do roku 1990, keď sa vrátil ako vedecký pracovník do Ústavu slov. literatury SAV. Od 1991 redaktor časopisu Tvorba, žije v Dražkovciach a v Bratislave. Od začiatku 60. rokov publikoval v literárnych časopisoch články a štúdie. Debutoval súborom rozhovorov so slov. spisovateľmi Antidialógy (1968). V tomto čase vznikli jeho rkp. – novely Pricháádzanie, monografia o Júliusovi Barčovi-Ivanovi a Václavovi Černom, ako aj román Doživeň. R. 1990 mu vyšla Kniha o starom Martine, potom jej pokračovanie Druhá kniha o starom Martine (1993) a Tretia kniha o starom Martine (1999), ktoré uzatvára publikácia Epilóg starého Martina alebo „Pamäti z mladších rokov života“ (2005). Monografia Cesta samotárova (1994) je esej o živote a tvorbe Júliusa Barča-Ivana, Návrat pred odchodom (1995) je výber z troch zbierok próz, ktoré nemohli vyjsť v čase umlčiavania autora. Kniha Nad textom a časom (1993) je súbor literárnych štúdií, esejí a úvah o slov. kultúre a literatúre, Znamenia domova (1998) sú výberom esejí uverejňovaných v 60. rokoch. R. 1999 vyšla monografia o českom filozofovi Václavovi Černom pod názvom Osobnosť Václava Černého. Pripravil zborník o E. B. Lukáčovi Čo zostalo z básnika? (2000, s V. Petrikom), príbeh spisovateľa A. Bednára spracoval v monografii Prozaik proti totalite (2003), knižnú esej Chvála a skepsa (2007) venoval A. Matuškovi. Ďalšie literárne eseje sústredil do súboru Heretikon (2001), záznamy z r. 1970 – 75 publikoval pod názvom Zápisky z mŕtveho času (2003), naposledy vydal román Kronika nepriznaného času (2008).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

  Literatúra faktu

  • Kniha o starom Martine (1990)
  • Druhá kniha o starom Martine (1993)
  • Osobnosť Václava Černého (1999)
  • Tretia kniha o starom Martine (1999)
  • Zápisky z mŕtveho času (2003)
  • Epilóg starého Martina alebo „Pamäti z mladších rokov života“ (2005)
  • Zápisky z mŕtveho času/Antimemoáre (2014, 1.vydanie)

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Čo zostalo z básnika? (2000, spoločné dielo autorov: J. Vančovič, V. Petrík)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  MARGALA, Miriam – VANOVIČ, Július: Rozhovor ponad oceán. In: Tvorba , roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 1, s. 12 – 28. POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny
  MARGALA, Miriam – VANOVIČ, Július: Rozhovor ponad oceán. In: Tvorba, roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 1, s. 12 – 28.

  POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vlnka): Július Vanovič: Zápisky z mŕtveho času/Antimemoáre. (Spoza Moravy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 142 – 143.

  ŠAH: Július VANOVIČ – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4, s. 157.

  MATEJOVIČOVÁ, Stanislava: Milý pán Vanovič. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 42.

  KOVAČKA, Miloš: Milý Julo Vanovič. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 40 – 42.

  ZAMBOR, Jano: Milý Julo. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby
  Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 40.


  KOVÁČ, Mišo A.: Rodný dvor v diele Júliusa Vanoviča a listy z neho. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 38 – 39.

  BALÁŽ, Anton: Vanovičove inšpirujúce pamäti. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 29 – 36 – 37.

  PIŠKO, Rasťo: K jubileu. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 36.

  MIKLOŠKO, František: Niekoľko viet k jubileu Júliusa Vanoviča. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 35.

  DOBIÁŠ, Rudolf: Mal som šťastie. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 34.

  BEŇO, Ján: Július z rodu neoblomných. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 33 – 34.

  RIEČAN, Belo: Múdrosť v trápení, trápenie v múdrosti. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 32.

  FELDEK, Ľubomír: Čím starší, tým mladší. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 31 – 32.

  ČIČMANEC, Ivan: Revoltujúci spolutvorca kultúrnej kontinuity. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 29 – 31.

  ZAJDEN, Michal: Nech Ťa, milý Julo, žehná sám Nebeský Otec. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 29.

  MATEJOVIČOVÁ, Stanislava – VANOVIČ, Július: Jedna otázka Júliusovi Vanovičovi. Prečo ste sa rozhodli napísať (anti)memoáre? In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 42.

  JUROVSKÁ, Michaela: Július Vanovič: Antimemoáre / Zápisky z mŕtveho času. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 36 – 39.

  BEŇO, Ján: Július Vanovič: Antimemoáre / Zápisky z mŕtveho času. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 39 – 41.

  bj: Július Vanovič: Zápisky z mŕtveho casu / Antimemoáre. In: Pravda, 20. 3. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/349244-julius-vanovic-zapisky-z-mrtveho-casu-antimemoare/

  JUROVSKÁ, Michaela: Statočnosť ako podmienka estetiky alebo Július Vanovič. In: Romboid, roč. I., 2015, č. 3, s. 43 – 50.

  MIKŠÍK, Matúš: Byť organickým. Július Vanovič: Nova et vetera. (Recenzia). In: Tvorba. Revue pre literatúru a kultúru, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 4, s. 41 – 42.

  KADLEČÍK, Ivan – VANOVIČ, Július: Dokumenty doby. Z korešpondencie Ivana Kadlečíka Júliusovi Vanovičovi. In: Tvorba, roč XXIV. (XXXIII.), č. 3, s. 39 – 40.

  MARKUŠ, Jozef: Štúr, Hurban, Matuška, Mináč, Winkler a tí iní. In: 
  Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 74 – 82.

  PASTIER, Oleg: Tri otázky pre Júliusa Vanoviča. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č.4, s. 86 – 90.

  PASTIER, Oleg: Dve otázky, dve odpovede. (Rozhovor). In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č.3, s. 22 – 24.

  BEŇO, Ján: V dobe a nad dobou. Július Vanovič: Listy zo starého dvora. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 2, s. 37 – 38.

  PÚČEK, Ján: Hlavná téma: Vnútorná sloboda. Július Vanovič – Listy zo starého dvora. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 1, s. 23 – 26.

  PETRÍKOVÁ, Martina: Večnosť je už teraz. Július Vanovič: Listy zo starého dvora. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 18. 9. 2013, č. 31 –  32, s. 14.

  PETRÍKOVÁ, Martina: Putovanie za kulisy života a filmu. Július Vanovič: Za kulisy života. Existenciály Ingmara Bergmana. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 1, s. 34 – 35.

  DOBIÁŠ, Rudolf: Nové antidialógy o starých nenostiach a mravných krízach. Július Vanovič: Nové antidialógy. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 3, s. 39.

  HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

  SVETOŇ, Ľuboš: Svedectvo jedného príbehu. Július Vanovič: Kronika nepriznaného času (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 2. 2009, č. 3, s. 5.

  ŠAH: Július Vanovič – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 158.

  SABO, Robert: Prozaik Alfonz Bednár (Július Vanovič: Prozaik proti totalite. Prípad Alfonz Bednár). In: Knižná revue, 26. 5. 2004, č. 11,  s. 10.

  SVETOŇ, Ľuboš: Permanentná reformácia slovenského intelektuála (Július Vanovič: Heretikon). In: Knižná revue, roč. XII, 23. 1. 2002, č. 2, s. 3.

  MATEJOV, Radoslav: Čosi o tajomstvách (Čo zostalo z básnika? Zost. V. Petrík a J. Vanovič). In: Knižná revue, roč. XI, 14. 11. 2001, č. 23, s. 3.


  VLNKA, Jaroslav.: Viac než dokážeme zabudnúť. Vladimír Petrík, Július Vanovič (zost.): Čo zostalo z básnika? (Zborník). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 10, s. 108 – 110.

  ČERTÍK, Jozef: Lukáč pod mikroskopom Vanoviča. (Paradoxy kultúrneho života elbo René kž – na tretí pokus. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 151 – 152.

  SULÍK, Ivan: Prózy programového sólistu (Július Vanovič: Návrat pred odchodom). In: Knižná revue, roč. VI, 14. 2. 996, č. 3, s. 5.

  SULÍK, Ivan: Nepokojné dialógy. Július Vanovič: Nad textom a časom. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 139 – 142.

  MAŤOVČÍK, Augustín: Kriticky o texte a čase. Július Vanovič: Nad textom a časom. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 143 – 144.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena AOSS (Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska) za rok 2012 za knihu Listy zo starého dvora Prémia Literárneho fondu za
  Cena AOSS (Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska) za rok 2012 za knihu Listy zo starého dvora

  Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu v roku  za román Kronika nepriznaného času (2008)

  Cena Literárneho fondu za rok 1999 za Tretiu knihu o starom Martine
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013