©Foto Peter Prochazka
©Foto Peter ProchazkaObrázky kníh


Ukryté v dotykoch - 2013
Ukryté v dotykoch - 2013 • Martin Chudík
 • Viac o osobnosti

  blog Martina Chudíka facebook mamtalent
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Martin CHUDÍK sa narodil 12. januára 1988 v Bratislave. Vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Básne publikoval  v
  Martin CHUDÍK sa narodil 12. januára 1988 v Bratislave. Vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Básne publikoval  v časopisoch RAK, Dotyky, Slovenké pohľady a Divoké víno. Získal viacero ocenení na literárnych súťažiach ako Wolkrova Polianka, Literárny salón Trnava, Inšpirácie spod Sitna, Literárne Šurany. Knižne debutoval roku 2013 básnickou zbierkou Ukryté v dotykoch, za ktorú získal Cenu Ivana Kraska a 2. miesto v čitateľskej ankete Knižnej revue Debut roka. Je členom SC PEN, Spolku slovenských spisovateľov, zakladajúcim členom neoficiálneho Bratislavského literárneho klubu BRAK, redaktorom a fotografom internetového magazínu iLeGaLiT.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  TOLLAROVIČ, Peter: Martin Chudík: Cestovný (ne)poriadok. (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 119 – 120. HRABČÁKOVÁ,
  TOLLAROVIČ, Peter: Martin Chudík: Cestovný (ne)poriadok. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 119 – 120.

  HRABČÁKOVÁ, Katarína: K polohám tradičnosti v súčasnej slovenskej poézii (P. Prokopec, R. Beňo, M. Chudík, L. Džundová, O. Gluštíková). (Vedecké štúdie). In: Vertigo, 4, 2015, s. 28 – 34.

  GRMANOVÁ, Martina: Nežné dotyky. In: Dotyky.  ročník XXVI., č. 1., 2014, s. 65.

  DOBRÍKOVÁ, Michaela: Éterickosť poézie stále oslovuje duše ľudí. In:  Petržalské noviny. 3. 10. 2013

  VLNKA, Jaroslav: Recenzia: Martin Chudík: Ukryté v dotykoch. In: Slovenské pohľady, IV. + 129, 2013, č. 10, s. 117 – 119.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Chudíkova poézia nie je experimentálna lyrika, nie je novátorská - v tom zmysle, že by prinášala dajaké dosiaľ nepoužité, autorom
  Chudíkova poézia nie je experimentálna lyrika, nie je novátorská - v tom zmysle, že by prinášala dajaké dosiaľ nepoužité, autorom objavené postupy. Nepochybne je spätá s literárnou, konkrétne básnickou tradíciou - a javí sa mi to tak, že je to spojitosť svojím spôsobom programová. Nadväzuje vedome, ale zároveň tvorivo.
  Igor Hochel
  Zobraziť všetko
 • Autor o svojom diele

  Viazaný verš ma oslovuje možnosťou zvýrazniť svoju poetickú výpoveď pomocou rýmu. Baví ma hľadať správne slová, ktoré by
  Viazaný verš ma oslovuje možnosťou zvýrazniť svoju poetickú výpoveď pomocou rýmu. Baví ma hľadať správne slová, ktoré by zapadli do tejto pomyselnej skladačky. Ten proces objavovania je pre mňa fascinujúci. Navyše, rytmus básne je ako hudba, ktorá jej dáva ďalší rozmer. Ak však cítim, že by myšlienka mohla vyblednúť na úkor použitého rýmu a neviem nájsť vhodnú alternatívu, napíšem takúto báserň radšej vo voľnom verši, ktorý z formálneho hľadiska poskytuje básnikovi voľnejší priestor. Určite by však forma nemala prekročiť vnútornú silu básne.

  (BRENDZA, Boris – CHUDÍK, Martin: 7 dotykov. (Rozhovor). In: Dotyky, roč. XXVI., 2014, č. 5, s. 8 – 9.)
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Ivana Kraska 2013 za básnickú zbierku Ukryté v dotykoch 2. miesto Debut roka 2013 v čitateľskej ankete Knižnej revue Laureát Wolkrovej Polianky 2012
  Cena Ivana Kraska 2013 za básnickú zbierku Ukryté v dotykoch

  2. miesto Debut roka 2013 v čitateľskej ankete Knižnej revue

  Laureát Wolkrovej Polianky 2012
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Ukážky zo zbierky Ukryté v dotykoch Nežné pôrody   Odkedy si vážim bozky, nehádžem viac kôstky z broskýň tajne do vody.
  Ukážky zo zbierky Ukryté v dotykoch

  Nežné pôrody
   
  Odkedy si vážim bozky,
  nehádžem viac kôstky z broskýň
  tajne do vody.
   
  Schovávam ich do zbláznenia,
  nech sa všetky kôstky zmenia
  v nežné pôrody.
   
   
  Symetria
   
  po strunách vo mne rezonuješ
  v tónine plnej
  symetrie
   
  som ako tvoja černozem
  úrodný pre úprimné
  (k)roky
   
  pomaly praskám
  počujem ťa rásť
  do hĺbky
   
   
  (F)akt
   
  vyzliekla si sa do básne
  vo veršoch je skrytá pravda
  aj bez vína
   
  slovo po slove
  bez viny
  vyrástla si vo mne
  na jediný nádych
   
   
  Bezrozmerná
   
  kocky sú hodené
  ale ja číslam neverím
  ohraničujú
   
  keď sa noc
  odvila z vretena
  vstúpil som do teba
  druhýkrát
   
   
  Rozkladám sa na fragmenty
   
  medzi dvoma žmurknutiami
  cítim tvoje pokušenie
  namaľovať rána bez rosy
  stromy bez lístkov
  odhaliť všetky citlivé miesta
  pre (s)nové zásahy
  do našich ideálov
   
  voniaš jazmínom
  zabalená do každej mojej bunky
  depolarizovaný zvodným pohľadom
  strácam jednotu
  a rozkladám sa
  na dokonalejšie fragmenty
  v tvojich dlaniach
   
   
  Človek
   
  bez mena odsúdený
  po zrnkách sa stávam
  pieskom v púšti
   
  popraskané oči
  v ktorých sa láme obloha
  hviezdy sa obesili
  na tŕňoch ruže
  pre nové obzory
   
  tam v diaľke
  vyviera prameň
  s každým krokom
  chutnejší
   
  budem z neho piť
  až kým si ťa
  neskrotím
   
   
  Kaplnka v poli
   
  cez pooranú kožu
  sa k nej vraciaš
  do vrások sadíš modlitby
  a dúfaš že hrdzavé klince
  zabodnuté v hrdle
  zmenia svoje skupenstvo
   
  ešte stále čakáš
  sovy odbili polnoc
  tvojho rozpadu
  a z pórov vyteká krv
  ktorú si v sebe zaprel
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory