• Pseudonym

  Peter Kratochvíľa
 • Životopis autora

  R. 1955 absolvoval slov. pedagogickú školu v Nadlaku, 1955 – 59 študoval ruštinu, literatúru a slavistiku na univerzite v Kluži. Po

  R. 1955 absolvoval slov. pedagogickú školu v Nadlaku, 1955 – 59 študoval ruštinu, literatúru a slavistiku na univerzite v Kluži. Po štúdiách pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na filozofickej fakulte univerzity v Temešvári, kde bol súčasne vedeckým pracovníkom filiálky Rumunskej akadémie vied. Venoval sa folkloristickému a jazykovednému bádaniu, prozaickej a prekladateľskej tvorbe. Znalec slovenčiny a nárečí slov. enkláv v Rumunsku. R. 1973 obhájil doktorskú dizertáciu Nárečie a folklór Slovákov v Mokrej, Cipáre, Breskovci a Téši. Autor monografickej práce Folklór Slovákov z rumunského Banátu (1983), početných etnografických a jazykovedných štúdií v odborných periodikách, vysokoškolských učebníc; novely Na svadbe (1995), Z vojny (1998), Nenávratné roky (1998), Milutka Mulatka  (1999, pod pseudonymom Peter Kratochvíľa); v slov.-rumunskej verzii vydal Novodobé bájky, rozprávky a poviedky – paródie (2000), My, šoféri (2007), Náhody (2008). Prekladal rumunskú literatúru do slovenčiny a v spolupráci s ďalšími prekladateľmi básne a prózy slov. autorov do rumunčiny (M. Babinka, P. Bujtár, Ľ. Ondrejov a i.), z maďarčiny preložil a vydal Dejepis mestečka Sarvaš… od M. Žilinského (1997).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Na svadbe (1995)
  • Nenávratné roky (1998)
  • Z vojny (1998)
  • Milutka Mulatka (1999)
  • Novodobé bájky, rozprávky a poviedky – paródie (2000)
  • My, šoféri (2007)
  • Náhody (2008)

  Literárna veda

  Iné

  • Folklór Slovákov z rumunského Banátu (1983)
  • Teči voda po Maruši (1986, zbierka ľudových piesní v spoluautorstve)

  Prekladateľská činnosť

  • Žilinský, M.: Dejepis mestečka Sarvaš… (1997)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pavel Rozkoš – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 157. ŠENKÁR, Patrik: Súčasná
  ŠAH: Pavel Rozkoš – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 157.

  ŠENKÁR, Patrik: Súčasná literárna tvorba Slovákov v Rumunsku. O autoroch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 94 – 144.

  OGURČÁKOVÁ, Marianna: P. Rozkoš: Jozef Gregor-Tajovský v povedomí Nadlačanov. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011. č. 10, s. 11.
  Zobraziť všetko