Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka

Foto © Peter Procházka


 • Životopis autora

  Peter ZAJAC v r. 1960 – 63 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1963 – 68 slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1967

  Peter ZAJAC v r. 1960 – 63 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1963 – 68 slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1967 – 68 germanistiku na univerzite v Tübingene. R. 1968 – 72 redaktor vo vydavateľstve Smena, 1972 – 80 vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej fakulte v Nitre, od  1981 vedecký pracovník, 1990 – 98 riaditeľ Ústavu slov. literatúry SAV, 1998 – 2001 poslanec Národnej rady Slov. republiky, od 2001 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave, súčasne prednáša slavistiku na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Patrí ku generačnému zoskupeniu autorov okolo Mladej tvorby, publikoval v Slov. pohľadoch, Romboide, Slov. literatúre, Zlatom máji a i. Súbor jeho príspevkov vyšiel knižne pod názvom Tvorivosť literatúry (1990) a komplex úvah Pulzovanie literatúry (1993).  Preklad výberu z prvej knihy vyšel v nemčne pod názvom Auf den Taubenfüsschen der Literatur (1996). Je spoluautorom príručky Interpretácia umeleckého textu (1981). Pre deti prerozprával Príbeh doktora Fausta (1979). Pravidelne glosuje súčasnú slov. literatúru v časopisoch Mladá tvorba, Romboid, Fragment, Kultúrny život, Slov. literatúra a i. Spolu s J. Strasserom prekladá poéziu nemeckých a rakúskych autorov (J. Günther, J. W. Goethe, B. Brecht, G. Eich, G. Benn a i.), vydali antológiu expresionizmu Krik a ticho storočia (1999). Zostavil nemecký výber súčasnej slov. poviedky Wie Laub von einem Baum (1994). Venuje sa aj politickej publicistike a esejistike, vydal knihy esejí Sen o krajine (1996) a Krajina bez sna (2004), ďalšie úvahy o človeku, spoločnosti a politike sústredil  do publikácie 1 + 1 (2004, s F. Gálom).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Pre deti a mládež

  • Príbeh doktora Fausta (1979, prerozprávané)

  Literárna veda

  • Interpretácia umeleckého textu (1981, spoluautor)
  • Súradnice literárneho diela (1986, kolektív autorov)
  • Tvorivosť literatúry (1990)
  • Pulzovanie literatúry (1993, preklad výberu vyšiel v nemčine Auf den Taubenfüsschen der Literatur, 1996)

  Editorská činnosť

  • Literárne rozhľady (1986, spoločné dielo: V. Mikula, P. Zajac)
  • Wie Laub von einem Baum (1994)
  • Krik a ticho storočia (1999, antológia)
  • Od iniciatívy k tradícii (2005, antológiu zostavili P. Zajac a F. Matejov)

  Iné

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  MARKOVIČ, Pavol: Tureček, Dalibor – Zajac, Peter a kol. Český a slovenský literární klasicismus. Synopticko-pulzační model kulturního jevu
  MARKOVIČ, Pavol: Tureček, Dalibor – Zajac, Peter a kol. Český a slovenský literární klasicismus. Synopticko-pulzační model kulturního jevu (Recenzia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 407 – 410.

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 299, 309, 310.

  POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 150 – 151.

  TEPLAN, Dušan – ZAJAC, Peter: "Toto bol môj životný rajón..." Rozhovor s profesorom Petrom Zajacom (II. diel). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 1, s. 195 – 205.

  HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metodologické inšpirácie v aktuálnom literárnovednom výskume (alebo O zmene literárnohistorickej paradigmy). (Kolektívna monografia Konfigurácie slovenského realizmu. Symbolicko-pulzačný model kultúrneho javu). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 1, s. 156 – 168.

  VILČEKOVÁ, Katarína: Zajac, Peter (ed.): Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. (Recenzia). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 2, s. 319 – 327.

  ŠAH: Peter Zajac – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 157.

  ŠTRBA, Pavol – ZAJAC, Peter: Zapíše sa do dejín Nemecka. Desať rokov Angely Merkelovej. (Rozhovor). In: Sme, roč. 23, 23. 11. 2015, č. 270, s. 12 – 13.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIX.

  ŠAH: Peter Zajac – 60 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 157 – 158.

  CHMELÁR, Eduard: Hľadanie sekulárnej etiky (Fedor Gál – Peter Zajac: 1 + 1). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 5.

  Autor neuved.: Podnetné reflexie o pretváraní myslenia (Peter Zajac: Krajina bez sna). In: Knižná revue, 12. 5. 2004, č. 10, s. 11.

  SLÁDEK, Ondřej: O literatuře jako o řádu z chaosu aneb několik poznámek ke knihe Petra Zajace: Pulzovanie literatúry: Tvovisť literatúry II. In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 5, s. 409 – 417.

  ŠAH: peter Zajac. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 157 – 158.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013