Alexander Šimkovič

27. 8. 1929
Sereď
—  14. 2. 1999
Bratislava
Alexander ŠIMKOVIČ v r. 1940 – 48 študoval na gymnáziu v Trnave, 1948 – 53 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave literárnu vedu a francúzštinu. Od 1953 pracovník Ústavu slov. literatury SAV, od 1973 Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. V literárnohistorickom bádaní sa sústredil na slov. realizmus a bibliografické a lexikografické práce. Osobitne sa venoval F. Votrubovi, spracoval jeho bibliografiu a korešpondenciu (Korešpondencia Františka Votrubu 1902 – 1944, 1961), napísal štúdie o Ľ. Podjavorinskej, G. K. Zechenterovi Laskomerskom, J.… Čítať ďalej