SLOLIA

UPOZORNENIE:

Opatrenie k situácii súvisiacej s pandémiou Covid-19: V roku 2020 je uzávierka k 30. aprílu zrušená. Najbližšia uzávierka na podávanie žiadostí je 31. júla 2020.

 

Grantový systém SLOLIA založilo v roku 1996 Literárne informačné centrum. Hlavným cieľom dotačného systému je podporovať vydávanie prekladov slovenskej literatúry v zahraničí.

O udeľovaní dotácii na jednotlivé prekladateľské projekty rozhodujú členovia Komisie SLOLIA - významní slovenskí spisovatelia a prekladatelia, ktorí zároveň svojou fundovanou prácou pomáhajú udržiavať vysoký štandard prekladov a ich realizácie v renomovaných svetových vydavateľstvách. 

S podporou dotačného systému bolo publikovaných od roku 1996 do súčasnosti v prekladoch vyše 800 slovenských knižných titulov v 32 cudzích jazykoch.