SLOLIA

Grantový systém SLOLIA založilo v roku 1996 Slovenské literárne centrum. Hlavným cieľom dotačného systému je podporovať vydávanie prekladov slovenskej literatúry v zahraničí.

O udeľovaní dotácii na jednotlivé prekladateľské projekty rozhodujú členovia Komisie SLOLIA - významní slovenskí spisovatelia a prekladatelia, ktorí zároveň svojou fundovanou prácou pomáhajú udržiavať vysoký štandard prekladov a ich realizácie v renomovaných svetových vydavateľstvách. 

S podporou dotačného systému bolo publikovaných od roku 1996 do súčasnosti v prekladoch vyše 1050 slovenských knižných titulov v 33 cudzích jazykoch.

 

Termíny uzávierok grantového programu SLOLIA: 

  • 31. január
  • 30. apríl 
  • 31. júl
  • 31. október