Andrej Ľudovít Katina

4. 2. 1909
Zvolen
—  23. 10. 1968
Myjava
Pseudonym:
Podlipný
Žáner:
dráma, poézia, próza
R. 1921 – 29 študoval na gymnáziu vo Zvolene, 1929 – 33 na Ev. teologickej vysokej škole v Bratislave a na teologickej fakulte univerzity vo Viedni. R. 1933 – 35 pôsobil ako kaplán vo Zvolene, 1935 – 46 farár v Badíne, 1946 – 68 v Hronseku, zároveň 1951 – 68 spoluredigoval časopis Ev. posol spod Tatier, od r. 1952 biskup Západného dištriktu ev. a. v. cirkvi na Slovensku. Venoval sa najmä prozaickej tvorbe, ale aj poézii, dráme, cirkevnej histórii a náboženskej spisbe. Od r. 1927 časopisecky publikoval sociálne a nábožensky ladené verše, ktoré zhrnul do… Čítať ďalej